ElenaSimic.net

Курс по англиски јазик во Нов Зеланд

Курс по англиски јазик во Нов Зеланд


Курсевите по англиски јазик во Нов Зеланд се нудат на над 600 приватни колеџи, државни технички и политехнички институти, како и на одделни универзитети.

Предности на курсот по англиски јазик во Нов Зеланд

  • Ако запишете курс на период до три месеци, потребна ви е туристичка виза, за период подолг од три месеци е потребна студентска виза
  • Со овој курс можете да ги подобрите знаењето на англискиот јазик без разлика дали сакате да работите, живеете или студирате во Нов Зеланд
  • Ако треба да полагате IELTS тест, подготвителниот курс за полагање на овој тест во Нов Зеланд може да ви помогне соодветно да се подготвите за овој тест
  • Во мултикултурна средина, ќе го научите јазикот побрзо и подобро отколку кога би посетувале курс по англиски во вашата матична земја
  • Периодот на учењето на англискиот јазик можете да го искористите за да се интегрирате во новата средина, за склопување на нови пријателства и за прилагодување на начинот на живот во Нов Зеланд. 

Опции за учење англиски јазик во Нов Зеланд

  • Основен англиски јазик (General English) - За оние кои сакаат да ги подобрат своите вештини за англиски јазик за секојдневна комуникација, работа или патувања
  • Англиски за академски цели (English for Academic Purposes)  - За оние кои сакаат да студираат на некој од новозеландските универзитети, овој курс ќе им помогне да ги развијат јазичните вештини потребни за академско опкружување
  • Подготовка за полагање на тест (IELTS, CAE, TOEFL) - За оние кои имаат намера да полагаат некој од мешународнитетестови по англиски јазик
  • Англиски за специфични цели (English for Specific Purposes) - За оние кои сакаат да ги подобрат своите вештини на англиски јазик за вработување

Битни информации и услови за курс по англиски јазик во Нов Зеланд


Адреса

Бизнис центар Евроцентар
Македонска 30, Белград 11000

Работно време

Пон-Пет: 09:00 - 17:00

Е-пошта

contact@elenasimic.net