Курс по англиски јазик во Нов Зеланд

Курс по англиски јазик во Нов Зеланд


Курсевите по англиски јазик во Нов Зеланд се нудат на над 600 приватни колеџи, државни технички и политехнички институти, како и на одделни универзитети.

Предности на курсот по англиски јазик во Нов Зеланд

  • Ако запишете курс на период до три месеци, потребна ви е туристичка виза, за период подолг од три месеци е потребна студентска виза
  • Со овој курс можете да ги подобрите знаењето на англискиот јазик без разлика дали сакате да работите, живеете или студирате во Нов Зеланд
  • Ако треба да полагате IELTS тест, подготвителниот курс за полагање на овој тест во Нов Зеланд може да ви помогне соодветно да се подготвите за овој тест
  • Во мултикултурна средина, ќе го научите јазикот побрзо и подобро отколку кога би посетувале курс по англиски во вашата матична земја
  • Периодот на учењето на англискиот јазик можете да го искористите за да се интегрирате во новата средина, за склопување на нови пријателства и за прилагодување на начинот на живот во Нов Зеланд. 

Опции за учење англиски јазик во Нов Зеланд

  • Основен англиски јазик (General English) - За оние кои сакаат да ги подобрат своите вештини за англиски јазик за секојдневна комуникација, работа или патувања
  • Англиски за академски цели (English for Academic Purposes)  - За оние кои сакаат да студираат на некој од новозеландските универзитети, овој курс ќе им помогне да ги развијат јазичните вештини потребни за академско опкружување
  • Подготовка за полагање на тест (IELTS, CAE, TOEFL) - За оние кои имаат намера да полагаат некој од мешународнитетестови по англиски јазик
  • Англиски за специфични цели (English for Specific Purposes) - За оние кои сакаат да ги подобрат своите вештини на англиски јазик за вработување

Битни информации и услови за курс по англиски јазик во Нов Зеланд


Адреса

Бизнис центар Евроцентар
Македонска 30, Белград 11000

Работно време

Пон-Пет: 09:00 - 17:00

Е-пошта

contact@elenasimic.net