ElenaSimic.net

Стручни (VET) програм во Канада

Стручни (VET) програм во Канада


Професионалните програми во Канада, попознати како Vocational Training, доаѓаат по завршувањето на средното образование, а пред основните академски студии.

Програмите се дизајнирани да им обезбедат на студентите практични и професионални вештини и знаења неопходни за работните места што се од витално значење за општеството.

Предности на стручните програми во Канада

  • Главната предност на стручните програми во Канада е стекнување и развој на практични знаења и професионални вештини за посакуваната професија
  • Професионалните програми се пократки и поефтини од основните студии
  • Во зависност од програмата и нивото што сте го завршиле, некои испити можат да ви бидат признати ако понатаму сакате да запишете основни студии и со тоа да го скратите времето на студирање
  • Поради фокусот на развивање на потребните вештини потребни на современиот пазар, работодавачите ги ценат програмите за стручно образование, со што ви е полесно да најдете работа и да напредувате во кариерата
  • Постојат co-op програми кои им овозможуваат на студентите теоретско учење со одреден период на работа во струка каде колеџите обезбедуваат вработување
  • Работното искуство што ќе го стекнете, со Post-Graduation Work виза по студирањето, може да ви помогне да се квалификувате за постојан престој во Канада

Нивоа на стручни програми

  • Certificate 
  • Diploma
  • Associate Degree
  • Co-op програми (Co-op програмите подразбираат теоретска настава со платена пракса во струка која што ја обезбедува образовната институција)

Битни информации и услови за стручни (VET) програми во Канада


Адреса

Бизнис центар Евроцентар
Македонска 30, Белград 11000

Работно време

Пон-Пет: 09:00 - 17:00

Е-пошта

contact@elenasimic.net