ElenaSimic.net

Стручни (VET) програми во Америка

Стручни (VET) програми во Америка


Стручните програми во САД, според степенот на образование, доаѓаат по средното училиште, а пред основните студии.

Програмите се дизајнирани за студенти кои сакаат да обучуваат за конкретни занимања, да ги унапредат постојните кариери или да се преквалификуваат.

Предности на стручните програми во Америка

  • Предноста на стручните програми е што тие се пократки и чинат помалку од основните студии
  • Овие програми се дизајнирани да им обезбедат на студентите практични и професионални вештини потребни за одредена кариера за која се школуваат
  • Со запишувањето на овие студии може да ја продолжите вашата кариера или да изградите нова
  • Со (М) студентска виза, можете да аплицирате за Practical Training (PT), кој е релевантен со вашата студиска програма и така да стекнете вредно работно искуство
  • По завршувањето на стручниот програм, имате можност да го продолжите образованието на повисоко студиско нивоа со аплицирање за нова студентска виза (F)

Битни информации и услови за стручни (VET) програми во Америка


Адреса

Бизнис центар Евроцентар
Македонска 30, Белград 11000

Работно време

Пон-Пет: 09:00 - 17:00

Е-пошта

contact@elenasimic.net