ElenaSimic.net

Мастер студии во Австралија

Мастер студии во Австралија


Понудата на мастер програмите на австралиските универзитети е голема, па можете да запишете студии и да се усовршите во различни области од природни науки и инженерството, до социјални, економски и медицински науки.

Во Австралија, постојат и дуални мастер програми дизајнирани да комбинираат висококвалитетно теоретско знаење и практично искуство во две области, што ги зголемува квалификациите на студентите и го олеснува влезот на пазарот на труд.

Предности на Мастер студиите

  • Нема приемен испит за упис на мастер студии
  • Нашите дипломи за студирање се признати и не бараат претходна нострификација
  • Голем број универзитети нудат парцијални стипендии за меѓународни студенти кои покриваат помеѓу 20 и 30% од износот на годишната школарината
  • Temporary Graduate (Post Study Work) по студирањето

Битни информации и услови за мастер студии во Австралија


Адреса

Бизнис центар Евроцентар
Македонска 30, Белград 11000

Работно време

Пон-Пет: 09:00 - 17:00

Е-пошта

contact@elenasimic.net