ElenaSimic.net

Студирање во Германија

Студирање во Германија


Германија е една од најпопуларните европски дестинации за студирање и истражување. Германија секоја година привлекува голем број меѓународни студенти со високо ценетите универзитети, врвниот образовен систем и широкиот спектар на студиски програми кои нудат и теоретско и практично знаење. Постојат над 400 високообразовни институции во Германија, кои нудат над 20,000 студиски програми од сите области на студии. Студиите се нудат на германски јазик, а сè поголем број програми е достапен и на англиски јазик.

Предности на студирање во Германија

 • Германија нуди високо квалитетни студиски програми, дипломи кои се признати и ценети во целиот свет и одлични услови за спроведување на значајни истражувања
 • Во Германија, студиските програми се нудат и на германски и на англиски јазик
 • Германија нуди поволни опции за студирање, особено на државните институции, а во однос на трошоците на живот се смета за поповолна дестинација во споредба со другите популарни дестинации
 • Меѓународните студенти во Германија имаат право да работат пола работно време за време на студиите, што може да ги олесни трошоците за живот и да им овозможи да стекнат меѓународно работно искуство
 • Студентите можат да ја продолжат дозволата за престој и да останат 18 месеци по дипломирањето за да работат и да стекнат вредно работно искуство во Германија
 • Како популарна студентска дестинација, Германија нуди уникатно мултикултурно опкружување и овозможува запознавање и поврзување со луѓе од целиот свет.
 • Германија е уредена, развиена и стабилна земја, која нуди висок квалитет на живот и безбедна средина. Покрај тоа, нуди богата културно-историска содржина низ целата земја и бројни социјални и спортски манифестации

Опции за студирање во Германија

Постојат различни опции за студирање во Германија:

 • Курс по германски јазик
 • Основни академски студии
 • Мастер студии
 • Докторски студии

Студентска виза за Германија

Студентите кои доаѓаат од Европската унија, Европската економска област и Швајцарија можат да студираат во Германија без студентска виза. Државјаните на трети земји кои сакаат да студираат повеќе од 3 месеци во Германија мора да имаат национална виза Д, а по пристигнувањето во Германија потребно е да аплицираат за дозвола за престој.

Адреса

Бизнис центар Евроцентар
Македонска 30, Белград 11000

Работно време

Пон-Пет: 09:00 - 17:00

Е-пошта

contact@elenasimic.net