Студентска виза за Италија

Студентска виза за Италија


Студентска виза не е потребна за студенти кои доаѓаат од Европската унија, Европската економска област и Швајцарија. Студентите кои доаѓаат од овие земји треба само да аплицираат за дозвола за престој по пристигнувањето во Италија. Студентите кои доаѓаат од трети земји и сакаат да студираат програма која трае подолго од 3 месеци, мора да имаат студентска или национална виза Д, а потоа треба да аплицираат за дозвола за престој која им дава легално право за престој.

Како би била успешна апликацијата за студентска виза, потребно е познавање на условите, процедурите и внимателно подготвување на соодветната документација. Со долгогодишното искуство и експертизата во работата со студенти, можам да ви помогнам и да ви го олеснам целиот процес од уписот до аплицирање за студентска виза.

Работење во текот на студирањето

 • Меѓународните студенти во Италија имаат право да работат за време на студиите.
 • Студентите кои доаѓаат од ЕУ/ЕЕЗ и Швајцарија можат да работат 20 часа неделно за време на студиите и неограничено за време на празниците, и не им е потребна работна дозвола
 • Студентите кои доаѓаат од трети земји можат да работат максимум 20 часа неделно и потребно е да поседуваат дозвола за работа

Процедура

 • Советување и избор на образовна институција и студиска програма
 • Подготовка на уписната документација и упис
 • Добивање на понуда од страна на образовната институција
 • Прифаќање на понудата и добивање потврда за упис
 • Аплицирање за студентска виза и подготовка за пат

Предности на студентската виза

 • Можност да се добие квалитетно образование и диплома призната ширум светот
 • Можност за студирање на некој од најстарите универзитети во светот
 • Можност да научите или да го подобрите знааењето на италијанскиот јазик
 • Можност за работа за време на студиите и стекнување драгоцено искуство и конекции
 • По завршувањето на студиите, студентите можат да ја продолжат дозволата за престој и да аплицираат за работна виза
 • Можност да стекнете со студентско искуство во уникатно мултикултурно опкружување

Услови за добивање на студентска виза за Италија

 • Да сте запишани на студии на образовна институција во Италија
 • Да имате соодветен степен на образование за студиите кои ги запишувате
 • Да имате доволно ниво на познавање на италијански или англиски јазик
 • Да имате организирано сместување за периодот на студирање
 • Да сте финансиски способни да ги покриете трошоците за студирање и престој во Италија
 • Да имате соодветно здравствено осигурување
 • Да сте личност со добар карактер и претходно да не сте одбиени за италијанска виза

Студирање во Италија

Италија стана популарна студентска дестинација поради големиот избор на квалитетни студиски програми и високо ценетите образовни институции. Предностите на студирањето во Италија се дипломите и квалификациите кои се признати низ целиот свет, поволните опции за студии и можностите за добивање стипендија, како и зголемениот избор на програми понудени на англиски јазик.

Опции за студирање во Италија

Постојат различни опции за студирање во Италија:

 • Курс по италијански јазик
 • Основни академски студии
 • Mастер студии
 • Специјализирани мастер студии
 • Интегрирани студии
 • Докторски студии

Адреса

Бизнис центар Евроцентар
Македонска 30, Белград 11000

Работно време

Пон-Пет: 09:00 - 17:00

Е-пошта

contact@elenasimic.net