Студентска виза за Швајцарија

Студентска виза за Швајцарија


Студентите кои доаѓаат од земјите-членки на ЕУ и Европската економска област можат да студираат во Швајцарија без студентска виза. Ако студиите траат подолго од 3 месеци, потребно е да имаат дозвола за престој. Студентите од трети земји кои сакаат да студираат подолго од 3 месеци во Швајцарија, мора да имаат национална виза која им дава право да дојдат во Швајцарија како студенти, а по пристигнувањето треба да поднесат барање за дозвола за престој.

Со долгогодишно искуство во работата со студенти и познавањето на имиграциските процедури, можам да ви помогнам да ги реализирате своите планови. Процедурите за упис и аплицирање за виза бараат планирање, искуство и знаење, а јас можам да ве поддржам и трпеливо да ве водам низ процесот.

Работење во текот на студирањето

 • Меѓународните студенти во Швајцарија можат да работат 15 часа неделно додека наставата е во тек и полно работно време за време на празниците
 • Студентите од трети земји можат да започнат со работа после првите 6 месеци од студирањето, кога ќе добијат дозвола за работа за која аплицира работодавачот
 • Нема додатни ограничувања за граѓаните на Европската унија и Европската економска област

Процедура

 • Советување и избор на образовна институција и студиска програма
 • Подготовка на уписната документација и упис
 • Добивање на понуда од страна на образовната институција
 • Прифаќање на понудата и добивање потврда за упис
 • Аплицирање за студентска виза и подготовка за пат

Предности на студентската виза

 • Студентската виза за Швајцарија овозможува стекнување престижно образование и ценета диплома
 • Дава можност да се студира на високо рангирани образовни институции
 • Со студентска виза и самиот престој во Швајцарија, добивате можност да научите или да ги подобрите странските јазици
 • Можност за работа за време на студиите и стекнување драгоцено работно искуство и важни контакти
 • Можност да стекнете уникатно искуство за студирање во мултинационална и повеќејазична средина

Услови за добивање на студентска виза за Швајцарија

 • Да сте запишани на студии на образовна институција во Швајцарија и да имате платена школарина
 • Да имате соодветно ниво на образование за студиите кои ги запишувате
 • Да имате доволно ниво на познавање на јазикот на кој се изведува наставата
 • Да сте финансиски способни да ги покриете трошоците за студирање и престој во Швајцарија
 • Да докажете дека вашиот мотив е привремен престој поради студирањето
 • Да имате соодветно здравствено осигурување
 • Да имате организирано сместување за периодот на студирање

Студирање во Швајцарија

Швајцарија е една од најпрестижните студиски дестинации и нуди супериорни услови за образование и спроведување на современи истражувања, престижни образовни институции и квалификации кои отвораат многу врати низ целиот свет. Швајцарија нуди широк спектар на студиски програми во сите студиски области, на германски, француски, италијански и англиски јазик.

Опции за студирање во Швајцарија

Постојат различни опции за студирање во Швајцарија:

 • Курсеви по јазик
 • Основни академски студии
 • Мастер студии
 • Понатамошни напредни студии во форма на сертификати, дипломи или напредни мастер студии
 • Докторски студии

Адреса

Бизнис центар Евроцентар
Македонска 30, Белград 11000

Работно време

Пон-Пет: 09:00 - 17:00

Е-пошта

contact@elenasimic.net