ElenaSimic.net

Studiranje u Kanadi

Studiranje u Kanadi


Kanada spada među najpopularnije studentske destinacije engleskog govornog područja, a takođe je popularna i među studentima koji žele da studiraju na francuskom jeziku. Za Kanadu se studenti odlučuju pre svega zbog vrhunskog sistema obrazovanja i mogućnosti da steknu veoma vredno i kvalitetno obrazovanje i diplome koje im otvaraju brojna vrata širom sveta.

Kanada je popularna i zbog toga što je povoljnija destinacija za studiranje od drugih zemalja engleskog govornog područja poput SAD, UK ili Australije, a takođe nudi i više mogućnosti za studente da ostanu i steknu kanadsko radno iskustvo.

U Kanadi se nalazi oko 96 univerziteta i stotine koledža, kako državnih tako i privatnih, koji nude desetine hiljada studijskih programa iz svih oblasti studiranja. Kanadske obrazovne institucije su veoma poštovane širom sveta, njihovi programi predstavljaju kombinaciju teorijskog i praktičnog pristupa, predavači su eksperti u svojim oblastima i nude se brojne mogućnosti za razvoj veština i sticanje iskustva tokom i nakon studija. Kanada je takođe atraktivna zbog načina života koji se vodi, bezbednog okruženja i tolerantnog i otvorenog društva.

Opcije studiranja u Kanadi

Postoje različite opcije studiranja u Kanadi

Uslovi za upis

Da bi se student upisao na studije u Kanadi potrebno je da ispuni uslove upisa. Generalno postoje 2 glavna uslova, a to su:

  • Akademski uslov – Da je student već stekao odgovarajući stepen obrazovanja, koji je potreban za upis na studijski program, na primer za stručne studije i osnovne akademske studije potrebno je srednje obrazovanje, za graduate i postgraduate sertifikat i diploma ili master studije potrebna je Bachelor diploma, koja na našim prostorima može da se stekne i na fakultetu i na višoj školi, dok je za doktorske studije uslov završen master.
  • Znanje jezika - Drugi bitan uslov je uslov znanja engleskog ili francuskog jezika, osnosno jezika na kome se izvodi nastava. Tražena ocena zavisi od nivoa studija i od oblasti studiranja. Najpopularniji testovi engleskog jezika su IELTS i TOEFL, mada se priznaju i drugi međunarodno priznati testovi, dok su najčešći sertifikati francuskog jezika DELF i DALF. Kanadske obrazovne institucije privremeno priznaju i Duolingo test engleskog jezika. Studenti kurseva jezika, nisu u obavezi da polažu test da bi se upisali na kurs.

Neke kanadske obrazovne institucije mogu imati dodatne uslove za upis pojedinih studijskih oblasti. Na primer za programe vezane za kreativne umetnosti može da se traži portfolio, dok za neke programe treba dokazati da student ima prethodno obrazovanje ili iskustvo u toj struci i slično.

Kod upisa doktorskih studija, student treba da osmisli i pripremi temu istraživanja, kojom želi da se bavi tokom studija i da pronađe mentora koji će da odobri tu temu i prihvati da bude mentor studentu.

Procedura

Proces upisa se sastoji od 3 faze:

1. Savetovanje i planiranje

Kako bi se student posvetio procesu, potrebno je da se prvo dobro informiše i upozna sa svim aspektima procedure, uslovima za upis i dobijanje vize i pravima koje dobija kao student u Kanadi. Zatim je potrebno isplanirati proces, napraviti vremenski i finansijski plan i doneti bitne odluke o tome kada student želi da započne studije, gde želi da studira, a zatim da se pronađu odgovarajuća institucija i program.

2. Upis

Nakon donošenja bitnih odluka, na odabranu instituciju se šalje upis zajedno sa pratećom dokumentacijom. Ukoliko je upis uspešan, obrazovna institucija izdaje studentu ponudu (Letter of Offer) ili potvrdu da je primljen na program. Kako bi se student zvanično upisao na studije potrebno je da prihvati ponudu i plati prvi deo školarine. Kada sredstva stignu na račun škole, student dobija potvrdu o upisu (Letter of Acceptance) koja je dalje potrebna za aplikaciju za vizu. Pojedine institucije mogu tražiti studentu da određena dokumenta, vezana za prethodno obrazovanje, pošalje i poštom na adresu škole.

3. Pripremanje aplikacije i apliciranje za vizu

Kada student završi sa upisom, prelazi na finalni deo procedure, a to je priprema i podnošenje aplikacije za studentsku vizu za Kanadu. Student treba da se ozbiljno posveti pripremi aplikacije za vizu i da pažljivo i detaljno pripremi potrebna dokumenta, a to zahteva da se dobro upozna sa samim uslovima vize. Aplikacija za vizu se podnosi online preko zvaničnog sajta imigracione službe Kanade, a po podnošenju aplikacije student mora lično otići u najbliži VAC centar da preda biometrijske podatke. Ukoliko je pozitivan ishod aplikacije, pasoš se šalje u nadležnu ambasadu na skrining i dobijanje nalepnice u pasošu.

Studentska viza

Ukoliko planirate da upišete studijski program u Kanadi koji traje duže od 6 meseci biće vam potrebna studentska viza za Kanadu.

Sama studentska viza ima određene uslove koje student mora ispuniti kako bi aplikacija bila uspešna. Student treba da dokaže da u Kanadu ide isključivo zbog studiranja i privremenog boravka u toku studija i da su mu studije koje želi da pohađa u Kanadi potrebne za dalji profesionalni rast i razvoj.

Pored toga student treba da ispuni i finansijski uslov vize, I treba da dokaže da je finansijski sposoban da pokrije troškove studiranja i boravka u Kanadi. Student nije u obavezi da lično dokazuje finansijsku sposobnost, već može imati sponzora u vidu bližeg člana porodice koji će garantovati za njega.
Studentska viza za Kanadu omogućava studentu da povede svoje članove porodice, kako bi period studiranja proveo uz svoje najbliže.

Mogućnost rada

Odlaskom na studije u Kanadi, studentima i njihovim partnerima se daje mogućnost da steknu vredno radno iskustvno i konekcije kojima mogu da otvore brojna vrata u karijeri.

Rad u toku studiranja

Studentska viza za Kanadu omogućava studentima da rade tokom trajanja studentske vize i na taj način olakšaju troškove života u Kanadi i steknu vredno radno iskustvo. Studenti mogu da rade part time, odnosno 20 sati nedeljno, tokom studija i full time u toku raspusta.

Studenti koji u Kanadi upisuju kurs jezika nisu vremenski ograničeni koliko mogu da rade, ali su ograničeni na rad u okviru kampusa. To znači da mogu da rade na pozicijama koje se nude u okviru škole ili privatnih biznisa, koji su u sklopu kampusa škole.

Pored vremenskog ograničenja, studenti nemaju drugih ograničenja po pitanju gde bi mogli da rade, dok su izuzetak pojedine delatnosti poput zdravstva i srodnih oblasti koji zahtevaju posedovanje kanadske licence.

Mlađi studenti koji nemaju puno radnog iskustva, najčešće pronalaze klašične studentske poslove, dok studenti koji imaju iskustva i koji su donekle izgradili svoju karijeru, lakše pronalaze posao u svojoj struci.

Sa određenim studijskim programima, partneri studenata imaju pravo da apliciraju za Open Work Permit, koja im daje pravo da rade full time tokom trajanja vize.

Post-Graduation Work viza

Nakon završenih studija u Kanadi, studenti koji su završili stručne studije ili neki program visokog obrazovanja na podobnim obrazovnim institucijama, imaju pravo da apliciraju za Post-Graduation Work vizu, koja im omogućava da ostanu u Kanadi određeni period i rade neograničeno.

Post-Graduation Work viza se izdaje na period od 8 meseci do 3 godine, u zavisnosti od toga koliko dugo je trajao studijski program. Ukoliko je program trajao od 8 meseci do 2 godine Post-Graduation Work viza se izdaje na period koji odgovara periodu trajanja studija. Ukoliko su studije trajale 2 godine i više ova viza se dobija na period od 3 godine.

Partneri studenta takođe mogu da rade tokom ovog perioda preko Open Work Permit vize.

Prednosti studiranja u Kanadi

  • Studiranje u Kanadi podrazumeva vrhunsko obrazovanje. Četiri kanadska univerziteta su rangirana među 100 najboljih univerziteta u svetu
  • Međunarodni studenti uz studentsku vizu imaju mogućnost da rade za vreme studija u Kanadi, do 20 sati nedeljno, što znatno može da olakša troškove života. 
  • Nakon završenih studija, diplomci kanadskih univerziteta imaju odlične šanse za zaposlenje, kako u Kanadi tako i bilo gde u svetu. 
  • Kroz pristup vrhunskom obrazovanju, uzbudljivim međukulturalnim iskustvima i globalno priznatim kvalifikacijama, studiranje u Kanadi je investicija u vašu budućnost.
  • Kanada nudi relativno niske školarine za međunarodne studente u odnosu na Veliku Britaniju, SAD i Australiju.
  • Postoje parcijalne i pune stipendije koje se nude na nekim od koledža i univerziteta
  • Neverovatna priroda i čist vazduh, mirno i sigurno okruženje

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00