ElenaSimic.net

Sportske stipendije za studije na koledžima u Kanadi

Sportske stipendije za studije na koledžima u Kanadi


Kanada kao jedna od najpopularnijih studentskih destinacija privlači i značajan broj studenata koji se bave sportom i žele tokom studija da igraju za školske timove koji predstavljaju kanadske koledže i univerzitete i nastupaju u takmičenjima.

Nacionalna organizacija koja upravlja sportom na nivou koledža u Kanadi je CCAA – Canadian Collegiate Athletic Association i ona okuplja 99 koledža u okviru šest regionalnih konferencija širom Kanade. PACWEST je konferencija koja okuplja koledže pacifičkog i zapadnog dela Kanade, ACAC okuplja koledže provincije Alberta, MCAC je asocijacija koledža iz Manitobe, koledži provincije Ontario su okupljni pod okriljem OCAA asocijacije, provincije iz predela Atlantika su okupljene u asocijaciji ACAA, dok su koledži provincije Kvebek predstavljeni u okviru konferencije RSEQ.

Studentski sport na nivou koledža se odvija u okviru ovih konferencija i među njima se vode sva provincijska i nacionalna takmičenja na studentskom nivou. Najpopularniji sportovi predstavljeni na kanadskim koledžima su: košarka, odbojka, hokej na ledu, fudbal, ragbi, trčanje, badminton, karling itd.

Sportske stipendije

Studenti sportisti koji se odluče za Kanadu imaju mogućnost na određenim koledžima da dobiju finansijske olakšice tokom studiranja u vidu sportskih stipendija. U Kanadi se nude dva tipa stipendija, pune sportske stipendije i parcijalne koje su generalno brojnije i lakše dostupne studentima.

Puna stipendija podrazumeva da stipendija pokrije troškove školarine i druge obavezne troškove vezane za sam program. Troškovi života i smeštaja ne mogu biti pokriveni sportskom stipendijom.

Parcijalne stipendije variraju od škole do škole, negde pokrivaju manji deo školarine, dok negde mogu pokriti i gotovo celu školarinu.
U kanadskom obrazovnom sistemu, pre svega provincije, a zatim i same obrazovne institucije određuju koji je maksimum sredstava koji studenti mogu dobiti stipendijom. U nekim provincijama su strožiji uslovi, a negde i škole ograniče iznose koje mogu da izdvoje za sportske stipendije.

Iznosi stipendija mogu da variraju od institucije do institucije, budžeta za različite sportove, ali mogu da zavise i od performansa samih sportista i potrebe koju treneri imaju za tim studentima. O odabiru studenata kojima će biti ponuđena stipendija odlučuju pre svega treneri škola i to u zavisnosti od navedenih faktora, koliko im je potreban odnosno vredan taj sportista i koliko je dobar u onome što radi. Zato je najbolje da studenti u potrazi za stipendijom uspostave što više kontakata sa različitim trenirima i školama i da pronađu onog koji će im dati najbolju ponudu.

Uslovi za dobijanje sportske stipendije

  • Uslovi upisa - Studenti sportisti pre svega treba da ispune uslove upisa na studijski program koji propisuju koledži. Dva glavna uslova su da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, to je minimum završena srednja škola i položen test engleskog jezika sa minimalnom ocenom koja se traži za željeni program. Studenti moraju biti upisani na full time studije, što je ujedno i uslov studentske vize.
  • Sportski performans - Studenti sportisti moraju biti u dobroj formi, moraju biti aktivni sportisti amateri koji bez problema mogu da igraju i nastupaju za školski tim u provincijskim i nacionalnim takmičenjima sa drugim koledžima. Dobar učinak u sportu tokom studiranja će im omogućiti da održe svoju stipendiju u narednim godinama studija, a u pojedinim slučajevima može doći i do uvećanja stipendije na osnovu sportskih uspeha.
  • Akademski uspeh - Pravilo CCAA je da studenti sportisti moraju položiti minimum 9 kredita u svakom semestru tokom studija da bi mogli da se takmiče i održe sportsku stipendiju. Osim toga koledži propisuju minimum proseka koji studenti moraju ostvariti kako bi mogli i dalje da nastupaju za školski tim, koji je prosek u pitanju zavisi od same obrazovne institucije. U Kanadi se veći fokus stavlja na akademsko obrazovanje nego na sport, pa zato i postoji uslov da studenti ne smeju da zapostave svoje obrazovanje zbog igranja za školski tim.

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00