ElenaSimic.net

Partner viza za Australiju

Partner viza za Australiju


Australijska partner migraciona šema omogućava državljanima Australije, onima koji imaju stalnu boravišnu vizu (PR status) u Australiji, kao i podobnim državljanima Novog Zelanda da sponzorišu njihove partnere da im se pridruže i da žive u Australiji.

Partner migracija se odnosi na:

 • Venčane partnere
 • Vanbračne partnere (uključujući vanbračne partnere istog pola)
 • Verenike

Partner migraciona šema je sačinjena od dve kategorije viza, partner i verenička viza (prospective marriage viza), a ukupno postoje tri različite vrste vize:

Verenička viza – Prospective Marriage viza (Podklasa 300)

Za ovu vizu mogu da apliciraju verenici australijskih državljanina, PR stanovnika i podobnih državljana Novog Zelanda. Verenička viza je privremena viza koja se izdaje na period od 9 meseci. U ovom periodu aplikant treba da se venča sa svojim partnerom u Australiji i da podnese aplikaciju za partner vizu iz Australije (podklasa 820). Prilikom podnošenja aplikacije za vereničku vizu aplikant mora da bude van Australije.

Ova viza je pogodna onima čiji su partneri u Australiji ili su trenutno fizički razdvojeni i iz nekog razloga ne mogu da se venčaju ili jednostavno nakon odobrenja vize žele da u Australiji provedu neko vreme zajedno kako bi se bolje upoznali pre nego što se venčaju i apliciraju za partner vizu.

Offshore Partner viza (Podklasa 309/100)

Za ovu vizu možete da aplicirate ukoliko ste u braku ili u vanbračnoj vezi sa australijskim državljaninom, PR stanovnikom Australije ili podobnim državljaninom Novog Zelanda, želite da se preselite u Australiju i u trenutku apliciranja se nalazite van Australije. Ova viza ima iseljenički karakter i omogućava vam da živite, radite i da imate zdravstveno osiguranje (medicare) u Australiji.

Onshore Partner viza (podklasa 820/801)

Ukoliko ste prethodno ušli u Australiju preko nekog drugog tipa vize kao što je na primer turistička ili studentska viza i nemate “No Further Stay“ uslov na trenutnoj vizi, a vaš bračni ili vanbračni partner je državljanin Australije, PR stanovnik ili podoban državljanin Novog Zelanda možete iz Australije podneti zahtev za partner vizu (podklasa 820).

Uslovi za dobijanje vereničke i partner vize:

 • Da je vaš partner državljanin Australije, da ima PR status u Australiji ili da je podoban državljanin Novog Zelanda
 • Da ste se bar jednom uživo videli i da ste vereni sa partnerom (za vereničku vizu)
 • Da ste u braku ili da živite minimum godinu dana u vanbračnoj zajednici sa vašim partnerom (za partner vizu)
 • Da možete da dokažete da ste u validnoj vezi sa vašim partnerom
 • Da ste i vi i vaš partner osobe dobrog karaktera, da niste osuđivani i da se ne vodi krivični postupak protiv vas
 • Da ste u dobrom zdravstvenom stanju
 • Da u zadnjih 5 godina vaš partner nije sponzorisao drugu osobu za vereničku ili partner vizu i da on nije bio sponzorisan za neku od ovih viza

Proces apliciranja

Proces kod partner viza se odvija u dve faze nezavisno da li za vizu aplicirate van ili u Australiji. Na početku podnosite aplikaciju za privremnu “provisional” vizu, a nakon dve godine od podnošenja ove aplikacije, imigraciona služba Australije kontaktiraće vas putem mejla i obavestiti da možete da podnesete zahtev za trajnu “permanent” vizu.

Sa odobrenjem trajne vize dobijate PR status u Australiji i dalje možete da budete podobni za dobijanje australijskog državljanstva. Nekada imigraciona služba može istovremeno da odobri i privremenu i trajnu vizu ukoliko ste u braku duži vremenski period ili/i imate zajedničku decu.

Ukoliko aplicirate za vereničku vizu, nakon odobrenja ove vize potrebno je da se u roku od 9 meseci venčate sa partnerom i da iz Australije aplicirate za “provisional” partner vizu (podklasa 820), a nakon dve godine od apliciranja za trajnu vizu (podklasa 801).

Potrebna dokumenta

Aplikacija za partner/vereničku vizu je obimna i zahteva pripremanje veliki broj dokumentata. Potrebna dokumenta mogu da se grupišu u četiri kategorije:

 1. Dokumenta podnosioca aplikacije
 2. Dokumenta sponzora-partnera
 3. Formulari za vizu
 4. Dokazi vaše veze

Dokumentacija je veoma slična kod partner i vereničke vize, stim što kod partner vize partneri su u braku ili dostavljaju dokaz da žive zajedno u vanbračnoj zajednici, dok je kod vereničke vize potrebno da zakažu venčanje u Australiji i da dokažu da će se venčati nakon odobranja vize u periodu od 9 meseci.

Šta vam omogućava verenička i partner viza

 • Pravo da živite i radite puno radno vreme u Australiji
 • Pravo da studirate (kada dobijete PR status možete da studirate po povoljnijim školarinama)
 • Zdravstveno osiguranje (Medicare) (nosioci partner vize)
 • Mogućnost da ulazite i izlazite iz Australije
 • Besplatan kurs engleskog jezika u trajanju od 510 časova (nosioci partner vize)

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Bitne informacije o partner vizi za Australiju


Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00