ElenaSimic.net

Studiranje u Španiji

Studiranje u Španiji


Španija je jedna od najpopularnijih evropskih studentskih destinacija, za koju se svake godine odluči veliki broj studenta koji žele da steknu kvalitetno obrazovanje po povoljnim cenama. Španija ima dugu tradiciju i istoriju u oblasti obrazovanja i neke od najstarijih univerziteta na svetu. Španija studentima nudi 74 univerziteta i veliki broj drugih obrazovnih institucija visokog obrazovanja i studijske programe vrhunskog kvaliteta iz svih oblasti studiranja. Mogućnost studiranja na engleskom jeziku, povoljna klima, opušten način života i bogato kulturno nasleđe čine Španiju sve popularnijom destinacijom za studiranje.

Opcije studiranja u Španiji

Postoje različite opcije studiranja u Španiji:

 • Kurs španskog jezika
 • Osnovne akademske studije
 • Master studije
 • Doktorske studije

Uslovi za upis

Da bi se studenti upisali na program u Španiji potrebno je da ispune uslove upisa koji su predviđeni za željeni program. Obrazovne institucije određuju uslove za upis i oni variraju od programa do programa i od nivoa studija, međutim 2 glavna uslova su:

 • Akademski uslov – Akademski uslov znači da student mora imati minimalni propisani nivo obrazovanja koji je potreban za upis na studije. Minimum obrazovanja za upis na stručne programe i osnovne studije je završena srednja škola, za master studije, potrebno je završiti osnovne akademske studije, dok je za upis na doktorske studije potrebno imati završen master program.
 • Znanje jezika – Španija nudi programe koji se izvode na španskom i engleskom jeziku. Studenti moraju dokazati da imaju dovoljan nivo znanja jezika kako bi mogli bez problema da prate nastavu. Znanje jezika se dokazuje polaganjem međunarodno priznatog testa jezika, za španski jezik to su DELE testovi, dok se za engleski jezik prihvataju brojni testovi poput IELTS, TOEFL, Cambridge testovi itd. Ocena koja se traži može varirati od institucije, oblasti studiranja, nivoa studija i samih programa.

Pored ovih uslova za upis osnovnih studija u Španiji studenti koji dolaze iz zemalja koji nisu članice EU neophodno je pristupiti polaganju ulaznog ispita koji se zove selectividad ili Pruebas de Acceso a la Universidad. Neke oblasti studija zahtevaju da student ima predznanje iz te oblasti, dok za neke umetničke programe student mora dokazati da ima sklonosti i talenta koji je potreban za uspešno pohađanje programa. Za upis doktorskih studija, neki univerziteti zahtevaju da student već ima pripremljen predlog teme istraživanja.

Procedura

1. Savetovanje i planiranje

Kada student odluči da želi da upiše studije u inostranstvu, pre svega treba dobro da se informiše oko uslova upisa i vize, zatim procedure, kao i prava i obaveza koje ima kao međunarodni student. Potrebno je da istraži opcije i da donese odluku koja mu institucija i program odgovaraju. Za uspešan nastavak procedure neophodno je da dobro isplanira ceo proces, da napravi vremenski plan i da se detaljno posveti svim koracima kako bi uspešno i efikasno prošao kroz ceo proces.

2. Upis

Za uspešan upis na program, treba proveriti koji su propisani rokovi i koja je neophodna dokumentacija. Studenti koji dolaze iz EU za osnovne studije apliciraju preko institucije SNUDE, dok studenti trećih zemalja i generalno studenti za master studije šalju upis direktno obrazovnim institucijama. Nakon dobijanja ishoda aplikacije, studenti koji su primljeni na program plaćaju depozit kako bi osigurali svoje mesto i dobili potvrdu da su upisni na program.

3. Pripremanje aplikacije i apliciranje za vizu

Po završetku upisa, studenti treba da se posvete pripremi i podnošenju aplikacije za vizu. Ovaj proces zahteva posevećenost, pažnju i uložen trud, kako bi se proces završio pozitivno. Student treba dobro da se upozna sa uslovima, načinom apliciranja i načinom na koji teče procedura kako bi mogao sve da isplanira i da na vreme završi sa procedurom.

Početak studija i rokovi za prijave

Na španskim obrazovnim institucijama akademska godina je podeljena na 2 semestra i počinje u septembru, i to predstavlja zimski semestar. Drugi semestar, odnosno letnji semestar počinje u februaru i moguće je započeti studije na početku oba semestra. U septembru je ponuda programa znatno veća, u februarskom roku se uglavnom nude programi postiplomskih studija. Na privatnim institucijama može biti i dodatnih upisnih rokova.

Upis na studije u glavnom upisnom roku se generalno šalje najkasnije do jula, za početak studija u februaru upis se šalje najkasnije do početka decembra. Rokovi variraju od institucije do institucije, za studente kojima je potrebna viza se savetuje da se procedura upisa završi što ranije kako bi mogli da se posvete proceduri apliciranja za studentsku vizu.

Stipendije za studije u Španiji

U Španiji se nude različite vrste stipendiranja međunarodnih studenata koji žele da upišu studije u ovoj zemlji.
Jedna od opcija je državna stipendija koju dodeljuju državna Agencija za razvoj i saradnju i Ministarstvo inostranih poslova Španije. Ova stipendija se uglavnom dodeljuje studentima master studija, pored toga i Ministarstvo obrazovanja nudi stipendije kojima se međunarodnim studentima olakšavaju troškovi studiranja i života u Španiji.

Pored državnih stipendija i obrazovne institucije nude raznovrsne opcije stipendiranja međunarodnih studenata. To su uglavnom stipendije koje se dobijaju na osnovu uspeha, a iznos i uslove za dobijanje određuju same obrazovne institucije. Neke stipendije se nude u vidu umenjenja školarine, neke u vidu novčanih sredstava koje studenti dobijaju.

Studentska viza za Španiju

Studentima koji dolaze iz država članica Evropske unije, Evropske ekonomske zone ili Švajcarske nije potrebna studentska viza kako bi mogli da studiraju u Španiji. Oni studenti koji se zadržavaju duže od 3 meseca moraju prijaviti svoj boravak u kancelariji za strance, gde treba da dobiju lični identifikacioni broj. Studentima trećih zemalja je potrebna studentska viza ukoliko planiraju studije koje su duže od 3 meseca. Postoje 2 vrste studentske vize, kratkoročna koja se dobija za studije koje traju do 6 meseci, dok se za duže studije dobija nacionalna viza D. Studenti sa nacionalnom vizom treba da prijave svoj boravak po dolasku u Španiju i da dobiju boravišnu dozvolu koja ima daje pravo na legalan boravak.

Zahtev za studentsku vizu se podnosi lično u diplomatskoj misiji Španije u zemlji iz koje student dolazi, dok se aplikacija za boravišnu dozvolu podnosi kada student dođe u Španiju u lokalnoj kancelariji za strance ili u policijskoj stanici. Da bi student uspešno dobio vizu potrebno je da ispuni određene uslove, da se uspešno upiše na program, da dokaže da je dobrog zdravlja i karaktera, kao i to da finansijski može da izdrži trošak studiranja u Španiji. Student ili osoba koja ga sponzoriše treba da dokažu da imaju dovoljno finansijskih sredstava za studije i boravak u Španiji.

Mogućnost rada

Međunarodni studenti koji studiraju u Španiji imaju pravo da rade tokom svog boravka i na taj način da steknu vredno međunarodno iskustvo i olakšaju troškove života u novoj sredini. Pod kojim uslovima mogu da rade zavisi od toga odakle studenti dolaze.

Rad u toku studiranja

Dok traju studije, međunarodni studenti imaju pravo na part time rad, odnosno mogu da rade najviše 20 sati nedeljno. Studenti koji dolaze iz Evropske unije, Evropske ekonomske zone ili Švajcarske mogu da rade bez radne dozvole, potrebno je samo da dobiju DNI broj u socijalnoj službi. Studentima trećih zemalja je neophodna radna dozvola za koju aplicira poslodavac kako bi mogli da rade, pored toga takođe moraju imati jedinstveni DNI broj. Rad tokom studija može biti jedinstvena prilika za povezivanje sa kolegama, za upoznavanje rada u struci i za sticanje vrednog iskustva koje je važno za dalju karijeru.

Rad nakon završenih studija

Nakon završenih studija studenti trećih zemalja imaju mogućnost da produže boravišnu dozvolu za dodatnih godinu dana, tokom kojih treba da pronađu poslodavca i stalni posao. Ukoliko u tome uspeju, studenti treba da apliciraju za radnu dozvolu sa kojom mogu legalno da ostanu i rade u Španiji. Studenti iz EU i EEZ mogu da ostanu i rade kao i u drugim državama članicama Evropske unije.

Prednosti studiranja u Španiji

 • Španija nudi dobro struktuiran obrazovni sistem, veoma cenjene institucije i studijske programe vrhunskog kvaliteta iz svih oblasti studiranja
 • Španski jezik je veoma popularan među onima koji žele da studiraju na stranom jeziku, u Španiji se svi programi nude na španskom, ali pored toga postoji i ozbiljna ponuda programa na engleskom jeziku
 • Međunarodni studenti u Španiji imaju pravo da rade pola radnog vremena ukoliko dobiju radnu vizu, što može biti dobar način da se stekne vredno internacionalno iskustvo, konekcije, ali i da se olakšaju troškovi života
 • Troškovi života u Španiji su niži kada se uporede sa drugim popularnim destinacijama studiranja
 • Kao jedna od najpopularnijih studentskih destinacija, Španija nudi multinacionalno okruženje, ali i mogućnost da se upozna autentično stanovništo raznovrsnih španskih provincija
 • Španija nudi uzbudljivu istoriju, arhitekturu, umetnost i kulturu, kao i povoljnu klimu i opušten način života, sve što je potrebno da se upotpuni iskustvo studiranja u inostranstvu

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00