ElenaSimic.net

Work and Study u Kanadi

Work and Study u Kanadi


Kanada kao jedna od najpopularnijih destinacija studiranja, nudi jedinstvene Work and Study programe, koji međunarodnim studentima omogućavaju kombinaciju teorije i prakse kako bi nakon završetka programa studenti stekli sveobuhvatno znanje, ali i jedinstvenu priliku da se povežu sa kanadskim poslodavcima.

Šta predstavlja Work and Study program

Work and Study programe, poznatije kao Co-Op programi u Kanadi, predstavljaju stručni programi koji su usmereni ka sticanju praktičnih veština i učenju kroz praksu. Program je sastavljen iz dva dela, teorijskog i praktičnog i koncipiran je tako da studenti prvo pohađaju teorijsku nastavu, najčešće u periodu od 6 ili 12 meseci, a nakon toga u istom tom trajanju rade u kanadskim kompanijama, kako bi stekli praktično iskustvo u oblasti koju su pohađali.

Kanadske obrazovne institucije nakon teorijskog dela, pomažu studentima da pronađu posao preko svojih partnera u odabranoj industriji.

Programi koji se upisuju su na nivou stručnih studija, koji po stepenu obrazovanja dolaze nakon završetka srednje škole. Work and Study programi se najčešće nude iz oblasti biznisa, menadžmenta, marketinga, ugostiteljstva, turizma, dizajna i sl.

U toku trajanja teorijskog dela, studenti mogu da rade 20 sati nedeljno, a u toku praktičnog dela mogu da rade neograničeno, što je odlična prilika ne samo za sticanje kanadskog radnog iskustva i ostvarivanje kontakata u industriji, već i za pokrivanje životnih troškova u toku boravka u Kanadi.

Dužina programa

Work and Study programi mogu trajati od 6 meseci pa sve do 2 godine.

Početak programa

Početak programa je veoma fleksibilan i nudi se više puta tokom godine. Neke obrazovne institucije za određene work and study programe nude početak na mesečnom nivou.

Uslovi za upis

Za upis programa potrebno je da studenti ispunjavaju dva uslova:

  • Akademski uslov - Da bi se student prijavio na program, potrebno je da ima minimum završenu srednju školu. Studenti koji imaju završene osnovne studije ili neki drugi tip studija takođe mogu da se prijave za program.
  • Znanje engleskog jezika – Za upis studenti treba da poseduju položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog jezika. Najpopularniji testovi među našim studentima su IELTS i TOEFL. Obrazovne institucije obično traže prosečnu ocenu 5.0 na IELTS testu ili oko 64 bodova na TOEFL testu. Trenutno zbog pandemije škole prihvataju i Duolingo test, a neke od njih čak nude njihove interne (placement) testove engleskog jezika.

Školarina

Školarina se kreće od 7,000CAD i zavisi pre svega od dužine programa koji se upisuje kao i od obrazovne institucije. Školarine se plaćaju na rate.

Procedura

Proces se sastoji od 3 koraka:

1. Savetovanje i planiranje

Prvi korak je da se isplanira proces, da se napravi vremenski i finansijski plan i da se utvrdi kada student želi da započne studije, gde želi da studira, a zatim da se pronađu odgovarajuća institucija i program.

2. Upis

Nakon utvrđenog plana potrebno je da se pripremi prijava za upis i zajedno sa pratećom dokumentacijom proslediti odabranoj obrazovnoj instituciji. Ukoliko je upis uspešan, obrazovna institucija izdaje studentu ponudu (Letter of Offer) ili potvrdu da je primljen na program. Kako bi se student zvanično upisao na studije potrebno je da prihvati ponudu i plati prvi deo školarine, nakon čega obrazovna institucija izdaje potvrda o upisu (Letter of Acceptance), document koji je neophodan za apliciranje za vizu.

3. Pripremanje aplikacije i apliciranje za vizu

Finalni deo procedure je pripremanje aplikacije i apliciranje za studentsku vizu. Student treba da se ozbiljno posveti pripremi aplikacije za vizu i da pažljivo i detaljno pripremi potrebna dokumenta, a to zahteva da se dobro upozna sa samim uslovima vize. Aplikacija za vizu se podnosi online preko zvaničnog sajta imigracione službe Kanade, a po podnošenju aplikacije student mora lično otići u najbliži VAC centar da preda biometrijske podatke. Ukoliko je pozitivan ishod aplikacije, pasoš se šalje u nadležnu ambasadu na skrining i dobijanje nalepnice u pasošu.

Prednosti programa

  • Mogućnost sticanja praktičnih veština i upotrebljivo znanje
  • Studenti radeći tokom teorijskog i praktičnog dela mogu da pokriju troškove studiranja i života u Kanadi
  • Sticanje novih prijatelja i povezivanje sa kanadskim kompanijama
  • Odlična opcija da iskusite život u Kanadi i steknete nova znanja u struci
  • Neprocenjivo životno iskustvo
  • Nakon završetka programa možete da produžite ili promenite vizu iz Kanade

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00