ElenaSimic.net

Studiranje u Velikoj Britaniji

Studiranje u Velikoj Britaniji


Velika Britanija je druga najpopularnija destinacija za studiranje na svetu sa preko 485.000 međunarodnih studenata godišnje. Karakteriše je viševekovna tradicija obrazovanja i neke od najprestižnijih obrazovnih institucija na svetu.

Iako se sistemi u nekim aspektima razlikuju u zavisnosti od države u okviru kraljevstva, obrazovni sistem je veoma cenjen širom sveta, nudi preko 50.000 studijskih programa vrhunskog kvaliteta na preko 395 koledža i univerziteta.

Najpopularnije destinacije za studiranje u u okviru Ujedinjenog Kraljevstva su Engleska i Škotska. Engleska nudi neke od najboljih obrazovnih institucija na svetu i jedan je od globalnih lidera po pitanju inovacija i razvoja. Univerziteti u Škotskoj se ističu po tome što opremaju studente za karijeru, imaju jak fokus na istraživanja i neke od najznačajnijih izuma u istoriji čovečanstva.

Opcije studiranja u Velikoj Britaniji

Postoje različite opcije studiranja u Velikoj Britaniji:

 • Kursevi engleskog jezika
 • Sertifikati i diplome visokog obrazovanja
 • Osnovne akademske studije
 • Master studije
 • Postgraduate sertifikati i diplome
 • Doktorske studije

Uslovi za upis

Upis na studije u Velikoj Britaniji zahteva da student ispuni propisane uslove za željeni program. Uslovi mogu varirati od nivoa studija, institucije i programa, ali generalno postoje 2 glavna uslova:

 • Akademski uslov – Ovaj uslov podrazumeva da studenti moraju imati odgovarajući nivo obrazovanja koji se traži za upis na željene studije. Upis na osnovne akademske studije zahteva završeno srednje obrazovanje, što je isto uslov za takozvane programe višeg obrazovanja. Na master studije i postgraduate programe se može upisati sa diplomom osnovnih studija, dok je za doktorske studije potrebno da student ima završene master studije.
 • Znanje engleskog jezika – Nastava se na obrazovnim institucijama u Velikoj Britaniji izvodi na engleskom jeziku. Da bi student mogao da se upiše na program, mora da dokaže da ima dovoljno znanja jezika, kako bi nesmetano mogao da prati program. Jezičke veštine se dokazuju polaganjem nekog međunarodno priznatog testa engleskog jezika, kao što su IELTS, Cambridge testovi i TOEFL. Ocena koja se traži varira od nivoa studija, kao i od oblasti studiranja. Za upis na kurs jezika, nije potrebno dokazivati stepen znanja jezika.

Pored osnovnih uslova za upis, pojedine institucije mogu imati dodatne uslove za upis, kao što je polaganje prijemnog ispita ili polaganje standardizovanih testova kao što su GRE ili GMAT, što se uglavnom traži za postdiplomske studije. Zatim za upis pojedinih studija se traži predznanje iz te oblasti ili dokazi o sposobnostima i talentu studenta, ukoliko upisuje neki umetnički program. Deo upisa može biti i intervju koji studenti treba da prođu.

Za upis na doktorske studije se traži da student ima već pripremljen predlog teme istraživanja kojom planira da se bavi tokom studija.

Procedura

Proces upisa se sastoji od 3 faze:

1. Savetovanje i planiranje

Kada student odluči da želi da studira u nekoj zemlji, pre svega treba da se dobro informiše oko uslova studiranja, procedure, prava i obaveza koje ima. Studenti zatim treba da istraže koje sve opcije nude za njih i da odluče na kojoj instituciji žele da studiraju i koji studijski program. Ključ dobre organizacije je detaljno informisanje i planiranje celog procesa na vreme, kako bi sve prošlo bez problema.

2. Upis

Kada student odabere instituciju i program koji mu odgovaraju u potpunosti, sledeći korak je da započne proceduru upisa. Upis se generalno podnosi online. Za osnovne studije se podnosi kroz centralizovani sistem UCAS, dok upis drugih opcija studiranja određuju obrazovne institucije. Studenti koji su primljeni će dobiti ponudu iz škole, a ukoliko im ta ponuda odgovara potrebno je da je prihvate, plate određeni depozit i dobiju potvrdu o upisu (Confirmation of Acceptance for Studies) sa kojom apliciraju za vizu.

3. Pripremanje aplikacije i apliciranje za vizu

Priprema aplikacije za vizu je poslednji deo procedure koji student treba da prođe kako bi mogao da otputuje u Veliku Britaniju i započne svoje studije. Pre svega potrebno je da se upozna sa svim uslovima vize, da prouči način kojim teče procedura i da se na vreme pripremi za ovaj korak. Za studentsku vizu se aplicira online putem zvaničnog sajta vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a zatim se u najbližem VAC centru podnose dokumenta i daju biometrijski podaci.

Studentska viza za Veliku Britaniju

Studentska viza za Veliku Britaniju je potrebna za većinu međunarodnih studenata koji žele da studiraju u Velikoj Britaniji, osim za studente koji dolaze iz Evropske unije ili Evropske Ekonomske Zajednice koji studiraju program sa trajanjem do 6 meseci.

Velika Britanija nudi dva tipa studentske vize, to je krartkoročna studentska viza koja je namenjena za studente trećih zemalja koji upisuju program koji traje najviše 6 meseci, kao i za sve studente koji upisuju kurs engleskog jezika, koji može trajati do 11 meseci. Za studijske programe koji traju duže od 6 meseci, potrebna je takozvana Tier 4 studentska viza koja omogućava studentima da legalno studiraju i borave u Velikoj Britaniji.

Da bi student mogao da dobije studentsku vizu potrebno je pre svega da dokaže da je verodostojan student, i da su mu te studije u Velikoj Britaniji neophodne, a zatim i da dokaže da je finansijski stabilan i da može da pokrije troškove studija i života u Velikoj Britaniji.

Mogućnost rada

Međunarodni studenti pod određenim uslovima imaju pravo da rade part time tokom studija i na taj način da steknu vredno radno iskustvo. Velika Britanija takođe nudi mogućnost studentima da kroz određene programe za diplomce, ostanu i rade u Velikoj Britaniji. Pored diplome, i radno iskustvo stečeno u Velikoj Britaniji može doneti veliku prednost na tržištu rada širom sveta, osim toga radom tokom studija mogu se steći vredna poznanstva i konekcije.

Rad u toku studiranja

Međunarodni studenti sa Tier 4 studentskom vizom imaju pravo da rade part time tokom studija, odnosno 20 sati nedeljno dok im traju predavanja i puno radno vreme tokom raspusta. Da bi studenti dobili ovo pravo, moraju biti upisani na podobne obrazovne institucije. Studenti koji su na kratkoročnoj studentskoj vizi nemaju pravo rada. Mogućnost rada tokom studija omogućava studentima da steknu internacionalno iskustvo, osete drugačiju poslovnu klimu, a ukoliko pronađu posao u struci, omogućava im i da primene znanje u praksi i razviju poslovne veštine.

Post Study Work viza

Počevši od 1. jula 2021. godine, međunarodni studenti koji u Velikoj Britaniji završe osnovne akademske ili master studije, imaju pravo da apliciraju za Post Study Work vizu koja im omogućava da nakon završenih studija ostanu još 2 godine u Velikoj Britaniji i rade full time tokom tog perioda. Za studente doktorskih studija ova viza se izdaje na period od 3 godine. Ova viza predstavlja odličnu opciju za studente da steknu dodatno radno isksutvo, da pronađu stalni posao, koji im može omogućiti da se kasnije nastane u Velikoj Britaniji na duži period.

Prednosti studiranja u Velikoj Britaniji

 • Vrhunski kvalitet obrazovanja, studijskih programa i uslova za studiranje, kao i mogućnost studiranja na nekom od najprestižnijih univerziteta na svetu.
 • Veliki izbor programa iz svih oblasti studiranja na preko 395 obrazovnih institucija širom Ujedinjenog Kraljevstva, kao i izbor različitih opcija studiranja.
 • Velika Britanija nudi inovativne metode učenja, razvoj kritičkog mišljenja i rešavanja izazova, kao i pogodno tlo za sprovođenje značajnih i najsavremenijih istraživanja.
 • Pravo na rad tokom studija otvara brojne mogućnosti za sticanje vrednog radnog iskustva, usavršavanje veština i sticanje kontakata koji mogu biti od velike vrednosti za dalju karijeru.
 • Kao druga najpopularnija studentska destinacija nudi veliku multikuturalnu zajednicu i mogućnost da se upoznaju ljudi iz celog sveta i nauči više o njihovim kulturama, jezicima i vrednostima.
 • Međunarodni studenti u Velikoj Britaniji imaju brojne mogućnosti da upotpune period studiranja upoznajući ostrvo, njene prirodne lepote, pored toga Ujedinjeno Kraljevstvo nudi veliki broj muzeja i galerija visokog značaja, kao i brojne kulturne i društvene znamenitosti.

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00