ElenaSimic.net

Turistička viza za Australiju

Turistička viza za Australiju


Postoje tri vize za koje možete da aplicirate kako biste posetili Australiju u turističke ili poslovne svrhe:

Electronic Travel Authority (subclass 601)

ETA predstavlja elektronsko odobrenje za posetu Australije zbog turističkih ili poslovnih svrha. Dostupna je vlasnicima pasoša mnogih zemalja i regiona sveta. Većina ETA-a se izdaju onlajn od strane imigracione službe Australije turističkim agencijama ili agentima, aviokompanijama ili drugim pružaocima sličnih usluga širom sveta. Za ovaj tip vize ne plaća se taksa za podnošenje aplikacije, ali se plaća taksa usluge u iznosu od 20AUD.

eVisitor (subclass 651)

eVisitor (podklasa 651) je besplatna viza za državljane određenih zemalja koji u trenutku apliciranja za vizu se nalaze van Australije i koji žele da posete Australiju u turističke ili poslovne svrhe.

600 Visitor Visa (subclass 600)

Turistička viza (podklasa 600) je namenjena onima koje žele da putuju u Australiju kao turisti, poslovno ili u posetu porodici. Ovo je privremena viza i možda najpopularnija turistička viza.

Ova viza ima 4 strima:

  • Turistički strim:Namenjena je onima koji žele da putuju u Australiju na odmor ili kako bi posetili porodicu ili prijatelje. Ako aplicirate za ovu vizu dok ste u Australiji, morate biti u Australiji kada se donese ishod vaše aplikacije. Ako se nalazite van Australije u trenutku apliciranja, morate takođe biti van Australije u trenutku kada se donese ishod vaše aplikacije.
  • Biznis strim:Namenjena je poslovnim ljudima koji putuju u Australiju na kraće poslovno putovanje. Ovo uključuje učestvovanje na konferencijama i poslovne sastanke. Morate biti van Australije u trenutku apliciranja za vizu kao i kada se dobije ishod aplikacije.
  • Sponzorisana porodična viza:Namenjena je ljudima koji putuju u Australiju kako bi posetili porodicu ili blisku rodbinu. Morate imati sponzora za ovu vizu, od koga se može tražiti da priloži sigurnosni depozit. Morate biti izvan Australije u trenutku apliciranja za vizu kao i u trenutku kada se donese ishod aplikacije. Takođe nećete moći da aplicirate za drugu vizu nakon dolaska u Australiju.
  • Status odobrene destinacije:Namenjena je građanima NR Kine koji putuju u organizovanim turističkim grupama. Morate biti izvan Australije u trenutku apliciranja za vizu kao i u trenutku kada se donese ishod aplikacije.

Turistička svrha podrazumeva odmor u Australiji ili posetu porodici, rodbini i/ili prijateljima.

Poseta Australije u poslovne svrhe uključuje učestvovanje na konferencijama, pregovaranje ili istraživanje tržista u poslovne svrhe.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Bitne informacije o turističkoj vizi za Australiju


Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00