ElenaSimic.net

Studiranje u Holandiji

Studiranje u Holandiji


Holandija je jedna od popularnih evropskih destinacija za studiranje koja studentima pruža obrazovanje visokog kvaliteta i cenjene diplome. Holandija je jedna od prvih evropskih zemalja koja se prilagodila bolonjskom sistemu obrazovanja i počela da nudi programe na engleskom jeziku, što danas za posledicu ima veliki broj studijskih programa koji privlače međunarodne studente u Holandiju. Preko 70 obrazovnih institucija visokog obrazovanja nude studijske programe vrhunskog kvaliteta koji su posvećeni akademsko-istraživačkom i praktičnom učenju.

Opcije studiranja u Holandiji

Postoje različite opcije studiranja u Holandiji:

 • Kursevi holandskog jezika
 • Dvogodišnje osnovne studije
 • Osnovne akademske studije
 • Master studije
 • Doktorske studije

Uslovi za upis

Da bi se studenti upisali na program u Holandiji potrebno je da ispune uslove upisa koji su predviđeni za željeni program. Obrazovne institucije određuju uslove za upis i oni variraju od programa do programa i od nivoa studija, međutim 2 glavna uslova su:

 • Akademski uslov – Akademski uslov znači da student mora imati minimalni propisani nivo obrazovanja koji je potreban za upis na studije. Minimum obrazovanja za upis na osnovne studije je završena srednja škola, za master studije, potrebno je završiti osnovne akademske studije, dok je za upis na doktorske studije potrebno imati završen master program.
 • Znanje jezika – Holandija nudi programe koji se izvode na holandskom i engleskom jeziku. Studenti moraju dokazati da imaju dovoljan nivo znanja jezika kako bi mogli bez problema da prate nastavu. Znanje jezika se dokazuje polaganjem međunarodno priznatog testa jezika, za holandski jezik to su NT2 i CNaVT testovi, dok se za engleski jezik prihvataju brojni testovi poput IELTS, TOEFL, Cambridge testovi itd. Ocena koja se traži može varirati od institucije, oblasti studiranja, nivoa studija i samih programa.

Pored ovih uslova za upis, neke obrazovne institucije mogu imati dodatne uslove, kao što je polaganje standardizovanih testova kao što su GRE i GMAT. Za postdiplomske studije intervju može biti značajan deo procedure upisa. Neke oblasti studija zahtevaju da student ima predznanje iz te oblasti, dok za neke umetničke programe student mora dokazati da ima sklonosti i talenta koji je potreban za uspešno pohađanje programa. Za upis doktorskih studija, neki univerziteti zahtevaju da student ima pripremljen predlog teme istraživanja.

Procedura

1. Savetovanje i planiranje

Kada student odluči da želi da upiše studije u inostranstvu, pre svega treba dobro da se informiše oko uslova upisa i vize, zatim procedure, kao i prava i obaveza koje ima kao međunarodni student. Potrebno je da istraži opcije i da donese odluku koja mu institucija i program odgovaraju. Za uspešan nastavak procedure neophodno je da dobro isplanira ceo proces, da napravi vremenski plan i da se detaljno posveti svim koracima kako bi uspešno i efikasno prošao kroz ceo proces.

2. Upis

Za uspešan upis na program, treba proveriti koji su propisani rokovi i koja je neophodna dokumentacija. Upis na studije u Holandiji kao i potrebna dokumentacija se podnose online ili direktno obrazovnim institucijama ili putem zvaničnog portal Studielink koji sprovodi upise na većinu programa na holandskim institucijama. Studenti koji su primljeni na program dobijaju ponudu koju treba da prihvate ukoliko im odgovara i plaćaju depozit kako bi osigurali svoje mesto na programu i dobili potvrdu da su upisni na program.

3. Pripremanje aplikacije i apliciranje za vizu

Po završetku upisa, studenti treba da se posvete pripremi i podnošenju aplikacije za vizu. Student treba dobro da se upozna sa uslovima, načinom apliciranja i načinom na koji teče procedura kako bi mogao da isplanira i da na vreme završi sa procedurom. U Holandiji obrazovne institucije podnose aplikaciju za vizu u ime studenta.

Početak studija i rokovi za prijave

Kao i u većini evropskih zemalja, školska godina u Holandiji je podeljena na 2 semestra i počinje jesenjim semestrom u septembru. Drugi semestar je zimski i on počinje u februaru. Generalno je moguće da se studije započnu na početku oba semestra, međutim septembarski rok je veći i tada je znatno veća ponuda programa.

Rokovi za podnošenje upisa variraju od institucije do institucije, a takođe se i razlikuju u odnosu na to da li je studentima potrebna viza ili nije. Za studente kojima je potrebna viza rok za upis u jesenjem semestru je uglavnom maj ili jun, za istraživačke institucije kao i za programe sa ograničenim brojem studenata upis se šalje dosta ranije, uglavnom početkom godine. Za početak studija u februaru upis se uglavnom šalje do početka decembra, za istraživačke intitucije to može biti i septembar ili oktobar.

Stipendije za studije u Holandiji

Holandija nudi različite vrste stipendija za međunarodne studente koji žele da steknu diplomu u ovoj državi. Nude se razni programi državnog stipendiranja, a pored toga i obrazovne institucije nude stipendije za međunarodne studente.

Najpoznatija državna stipendija je Holland scholarship, namenjena studentima koji dolaze iz država koje nisu deo Evropske ekonomske zone i žele da upišu osnovne akademske ili master studije na određenim holandskim univerzitetima. Ova stipendija se dobija samo u prvoj godini studija u vidu određene svote novca koju studenti mogu da iskoriste da pokriju troškove školarine ili troškove života u Holandiji.

Većina obrazovnih institucija nudi neki vid stipendiranja međunarodnih studenata. Neke institucije nude umanjenje školarine i/ili sredstava koja studentima olakšavaju troškove života. Ove stipendje se uglavnom dobijaju na osnovu uspeha, mogu biti za sve studijske programe ili za ograničeni broj programa koje škola nudi. Iznos stipendija, uslove za njihovo dobijanje i trajanje određuju same obrazovne institucije.

Studentska viza za Holandiju

Za studente koji dolaze iz drugih država članica Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske nije potrebna studentska viza kako bi mogli da studiraju u Holandiji. Studenti koji planiraju studije koje su duže od 3 meseca, moraju prijaviti svoj boravak u ovlašćenom opštinskom organu. Studenti trećih zemalja koji žele da studiraju u Holandiji duže od 3 meseca moraju imati studentsku vizu koja im oznaku MVV, a nakon dolaska u Holandiju moraju aplicirati za boravišnu dozvolu VVR sa kojom mogu legalno da borave u zemlji.

Aplikaciju za studentsku vizu podnosi obrazovna insttiucija koju je student upisao, a student lično preuzima vizu u diplomatskoj misiji Holandije u zemlji boravka. Aplikacija za boravišnu dozvolu takođe može da ide preko obrazovne institucije ili student može sam da podnese zahtev po dolasku u Holandiju. Da bi aplikacija za studentsku vizu bila uspešna student za početak treba da se uspešno upiše na program, zatim je potrebno da dokaže da je osnov odlaska u Holandiju studiranje, a pored toga mora pokazati i da je dovoljno finansijski stabilan kako bi mogao da pokrije troškove studija i boravka u Holandiji.

Mogućnost rada

Međunarodni studenti koji se odluče za studije u Holandiji imaju mogućnost da rade tokom svojih studija i na taj način steknu vredno međunarodno radno iskustvo, konekcije, kao i da olakšaju sebi troškove života u novoj sredini. Koliko mogu da rade i pod kojim uslovima, zavisi od toga odakle student dolazi.

Rad u toku studiranja

Studenti koji dolaze iz država članica EU, EEZ i Švajcarske su izjednačeni sa domaćim studentima i za njih ne postoje ograničena u pogledu toga koliko mogu da rade tokom studija i nije im potrebna radna ili bilo koja druga dozvola. Studenti koji dolaze iz trećih zemalja imaju na izboru jednu od 2 mogućnosti: oni mogu da rade najviše 16 sati nedeljno tokom trajanja programa ili da rade puno radno vreme tokom juna, jula i avgusta. Pored ovog ograničenja, studentima trećih zemalja je neophodna i radna dozvola kako bi mogli da rade, za ovu dozvolu aplicira poslodavac. Pored zaposlenja, studenti u Holandiji mogu steći kvalitetno iskustvo i uz stručne prakse, za ovaj tip rada nije potrebna radna dozvola, već student, obrazovna instucija i poslodavac potpisuju sporazum o stažiranju.

Rad nakon završenih studija

Nakon završenih studija, studenti koji dolaze iz EU, EEZ i Švajcarske imaju mogućnost da apliciraju za boravišnu dozvolu koja im omogućava da ostanu i rade u Holandiji pod istim uslovima kao i u drugim državama članicama, potrebno je samo da pronađu posao. Sa druge strane studenti koji dolaze iz trećih zemalja imaju mogućnost da produže boravišnu dozvolu za dodatnih godinu dana tokom kojih mogu da traže posao koji će im omogućiti duži ostanak.

Prednosti studiranja u Holandiji

 • Holandija je poznata po kvalitetno osmišljenim studijskim programima, cenjenim diplomama, vrhunskim uslovima i metodama učenja, fokusu na timski rad i praktično učenje
 • Sa oko 2000 programa, Holandija ima jednu od najvećih ponuda programa na engleskom jeziku u Evropi i engleski se široko koristi u svakodnevnom životu
 • Studenti koji studiraju u Holandiji mogu raditi tokom studija 16 sati nedeljno ili puno radno vreme tokom raspusta, što je odlična prilika za sticanje iskustva
 • Kao jedna od evropskih država sa najvišim procentom međunarodnih studenata, Holandija nudi jedinstveno okruženje raznovrsnih kultura i naroda iz celog sveta
 • Holandija je zemlja zanimljive prirode, puna muzeja i galerija i uzbudljivih festivala i događaja, pored toga povoljni geografski položaj olakšava putovanja i posetu drugim evropskim zemljama
 • Holandija nudi otvoreno i tolerantno društvo i spada među najbezbednije države na svetu.

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00