ElenaSimic.net

Zapadna Australija otvara granice od februara 2022

Zapadna Australija otvara granice od februara 2022


Vlada Zapadne Australije je najavila otvaranje granica ove države od 5. februara 2022. godine. Najavljeno otvaranje granica će se odnositi na sve kategorije putnika koje budu ispunjavale uslove za ulazak u Australiju koje su usvojile federalne vlasti.

Da bi međunarodni studenti i druge kategorije kojima je odobren ulazak u Australiju, mogli da uđu u Zapadnu Australiju od 5. februara, biće potrebno da ispune sledeće uslove:

  • Moraju biti potpuno vakcinisani, vakcinama koje su priznate u Australiji i moraju dostaviti validni dokaz o vakcinalnom statusu
  • Moraju imati i negativan PCR test koji nije stariji od 72h pre poletanja
  • Moraju imati validnu vizu
  • Svi putnici treba da imaju popunjen i odobren G2G Pass dozvolu za ulazak u Zapadnu Australiju pre putovanja

Po otvaranju granica ukinuće se uslov boravka u karantinu za sve putnike koji ispune uslove ulaska. Nevakcinisanim putnicima neće biti dozvoljen ulazak u Zapadnu Australiju.

Vesti o otvaranju granica Zapadne Australije uz otvaranje granica Australije od 15. decembra 2021. godine predstavlja značajan korak ka normalizaciji funkcionisanja obrazovnog sektora. Takođe, konkrente informacije o otvaranju granica predstavljaju odlične novosti za sve međunarodne studente koji sada bez pristiska neizvesnosti mogu da se pripremaju za svoje studije u ovoj državi.

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00