ElenaSimic.net

Studiranje u Švajcarskoj

Studiranje u Švajcarskoj


Švajcarska je jedna od najprestižnijih destinacija za studiranje u Evropi. Švajcarska nudi vrhunski sistem obrazovanja, neke od najprestižnijih obrazovnih institucija na svetu, kao i diplome koje su veoma cenjene i otvaraju mnoga vrata širom sveta. Švajcarska ima 41 obrazovnu instituciju visokog obrazovanja, na kojima se nudi preko 3000 različitih studijskih programa na zvaničnim jezicima Švajcarske i na engleskom jeziku. Švajcarska je svetski lider po pitanju obrazovanja u oblasti ugostiteljstva i turizma, a pored toga nudi i kvalitetno okruženje za sticanje praktičnog iskustva i upotrebljivog znanja za dalju karijeru.

Opcije studiranja u Švajcarskoj

Postoje različite opcije studiranja u Švajcarskoj:

 • Kursevi jezika
 • Osnovne akademske studije
 • Master studije
 • Dalje napredne studije u vidu sertifikata, diploma ili naprednih master studija
 • Doktorske studije

Uslovi za upis

Da bi se studenti upisali na program u Nemačkoj potrebno je da ispune uslove upisa koji su predviđeni za željeni program. Obrazovne institucije određuju uslove za upis i oni variraju od programa do programa i od nivoa studija, međutim 2 glavna uslova su:

 • Akademski uslov – Akademski uslov znači da student mora imati minimalni propisani nivo obrazovanja koji je potreban za upis na studije. Minimum obrazovanja za upis na stručne programe i osnovne studije je završena srednja škola, za master studije i druge tipove postdiplomskih studija, potrebno je završiti osnovne akademske studije, dok je za upis na doktorske studije potrebno imati završen master program.
 • Znanje jezika – Švajcarska nudi programe koji se izvode na nemačkom, francuskom, italijanskom i engleskom jeziku. Studenti moraju dokazati da imaju dovoljan nivo znanja jezika kako bi mogli bez problema da prate nastavu. Znanje jezika se dokazuje polaganjem međunarodno priznatog testa jezika, za nemački jezik to su testovi DSH, ÖSD, TestDaF ili sertifikat Goethe instituta, za francuski jezik DALF ili DELF, za italijanski CILS i CELI, dok se za engleski jezik prihvataju brojni testovi poput IELTS, TOEFL, Cambridge testovi itd. Ocena koja se traži može varirati od institucije, oblasti studiranja, nivoa studija i samih programa.

Pored ovih uslova za upis, neke obrazovne institucije mogu imati dodatne uslove, kao što je polaganje prijemnog ispita. Neke oblasti studija zahtevaju da student ima predznanje iz te oblasti, dok za neke umetničke programe student mora dokazati da ima sklonosti i talenta koji je potreban za uspešno pohađanje programa. Za upis doktorskih studija, neki univerziteti zahtevaju da student već ima pripremljen predlog teme istraživanja.

Procedura

1. Savetovanje i planiranje

Kada student odluči da želi da upiše studije u inostranstvu, pre svega treba dobro da se informiše oko uslova upisa i vize, zatim procedure, kao i prava i obaveza koje ima kao međunarodni student. Potrebno je da istraži opcije i da donese odluku koja mu institucija i program odgovaraju. Za uspešan nastavak procedure neophodno je da dobro isplanira ceo proces, da napravi vremenski plan i da se detaljno posveti svim koracima kako bi uspešno i efikasno prošao kroz ceo proces.

2. Upis

Za uspešan upis na program, treba proveriti koji su propisani rokovi i koja je neophodna dokumentacija. Upis na studije u Švajcarskoj i potrebna dokumentacija se šalju online direktno obarzovnim institucijama. Studenti koji su primljeni na program dobijaju ponudu koju treba da prihvate ukoliko im odgovara i plaćaju depozit kako i osigurali svoje mesto i dobili potvrdu da su upisni na program.

3. Pripremanje aplikacije i apliciranje za vizu

Po završetku upisa, studenti treba da se posvete pripremi i podnošenju aplikacije za vizu. Ovaj proces zahteva posevećenost, pažnju i uložen trud, kako bi se proces završio pozitivno. Student treba dobro da se upozna sa uslovima, načinom apliciranja i načinom na koji teče procedura kako bi mogao sve da isplanira i da na vreme završi sa procedurom.

Početak studija i rokovi za prijave

Školska godina u Švajcarskoj je podeljena na 2 semestra i počinje jesenjim semestrom u septembru. Jesenji semestar traje do kraja decembra, dok drugi semestar, prolećni počinje u februaru i traje do juna. Na švajcarskim obrazovnim institucijama je moguće započeti studije na početku oba semestra, međutim, jesenji upisni rok je glavni i tada je znatno veća ponuda programa. Sa druge strane, neke privatne institucije su fleksibilinije i nude više početnih rokova u toku godine.

Rokovi za podnošenje upisa značajno variraju od institucije do insititucije, za upis studija u jesenjem roku generalno se upis otvara početkom godine i traje do kraja aprila. Za upis u prolećnom upisnom roku upis je otvoren na jesen prethodne godine, uglavnom od septembra do novembra. Na nekim institucijama upis na master studije može biti i dosta ranije, na primer krajem prethodne godine. Za studente kojima je potrebna viza rokovi mogu biti i malo pomereni, pa se savetuje da se upis šalje čim počne upisni period. Zbog velikog variranja, dobro je na vreme proveriti konkretne informacije na web stranama obrazovnih institucija.

Stipendije

Švajcarska ima ograničenu ponudu stipendija za studente koji žele da studiraju u ovoj državi. Postoje 2 tipa stipendija, one koje nudi država i stipendije koje dodeljuju obrazovne institucije.

Državne stipendije koje se nude u Švajcarskoj se u najvećoj meri nude za doktorske studije. Pored studenata doktorskih studija svih disciplina, neku od federalnih stipendija mogu dobiti studenti umetnosti koji upisuju master studije na nekoj konzervatoriji ili univerzitetu umetnosti. Ove stipendije se nude u vidu mesečnih novčanih sredstva, pored toga uglavnom pokriva troškove zdravstvenog osiguranja, avionske karte i javnog prevoza.

Stipendije koje dodeljuju obrazovne institucije se uglavnom nude studentima master studija. To su stipendije koje se odnose na umanjenje školarine ili se nude u vidu novčanih sredstava kojima studenti mogu pokriti deo troškova života. Uslove i iznose stipendija određuju same obrazovne institucije i uglavnom se dobijaju na osnovu uspeha na prethodnim studijama.

Studentska viza za Švajcarsku

Da li je potrebna studentska viza za studije u Švajcarskoj zavisi od toga odakle studenti dolaze. Za studente koji dolaze iz Evropske unije ili Evropske ekonomske zone nije potrebna studentska viza kako bi mogli da studiraju u Švajcarskoj. Za programe koji traju duže od 3 meseca, studenti se moraju prijaviti u kancelariji za strance kako bi dobili boravišnu dozvolu. Studenti koji dolaze iz trećih zemalja moraju imati studentsku vizu, odnosno nacionalnu vizu D, a po dolasku u Švajcarsku moraju aplicirati i za boravišnu dozvolu.

Zahtev za studentsku vizu se podnosi lično u diplomatskoj misiji Švajcarske u zemlji boravka, dok se zahtev za boravišnu dozvolu podnosi u kantonalnoj kancelariji za strance. Za uspešan ishod apliciranja student mora da se upiše na studijski program u Švajcarskoj, da organizuje smeštaj, da dokaže da je verodostojan student i da ide privremno na studije, kao i to da dokaže da finansijski može da pokrije troškove studiranja i boravka u Švajcarskoj tokom studija.

Mogućnost rada

Svi međunarodni studenti u Švajcarskoj imaju pravo da rade pod određenim uslovima tokom studija, a imaju mogućnost i nakon završenog programa da ostanu i rade. Međunarodno radno iskustvo koje se stekne tokom studija može pomoći studentima da se upoznaju sa radom u industriji, ali i da steknu vredne veštine i poznanstva koja im mogu biti veoma vredna za karijeru.

Rad u toku studiranja

Svi međunarodni studenti u Švajcarskoj mogu da rade 15 sati nedeljno dok im traju predavanja, dok tokom raspusta imaju pravo da rade neograničeno. Studenti koji dolaze iz EU i EEZ nemaju dodatnih ograničenja, dok student koji dolaze iz trećih zemalja mogu da rade tek kada prođe prvih 6 meseci studiranja i kada dobiju radnu dozvolu za koju aplicira poslodavac.

Rad nakon završenih studija

Nakon završenih studija u Švajcarskoj, za međunarodne studente iz trećih zemalja je otvorena mogućnost da produže svoju boravišnu dozvolu za dodatnih 6 meseci. Tokom ovog perioda studenti treba da pronađu stalni posao sa kojim mogu da apliciraju za radnu dozvolu i na taj način na duže regulišu svoj boravak u Švajcarskoj. Sa druge strane studenti koji dolaze iz Evropske unije ili Evropske ekonomske zone mogu bez ograničenja da osatnu u Švajcarskoj i rade kao i u državama članicama Evropske unije.

Prednosti studiranja u Švajcarskoj

 • Švajcarska nudi jedan od najboljih obrazovnih sistema na svetu, uz visoko rangirane obrazovne institucije, kvalitetne studijske programe i vrhunske uslove za najsavremenija istraživanja
 • U Švajcarskoj se programi nude na 3 zvanična jezika, nemačkom, francuskom i italijanskom u zavisnosti od kantona, ali postoji i veliki izbor programa na engleskom jeziku
 • Švajcarska daje mogućnost međunarodnim studentima da rade tokom studija 15 sati nedeljno i na taj način da olakšaju troškove života i steknu vredno radno iskustvo
 • Švajcarska je jedna od najbogatijih država sveta, stabilna je i uređena država i spada među veoma bezbedne destinacije studiranja
 • Švajcarsku karakteriše multinacionalno i multilingvalno okruženje koje može pozitivno uticati na studente, omogućiti im da upoznaju ljude iz svih delova sveta, njihove kulture i da nauče nove jezike
 • Pored kvalitetnih studija, studenti imaju brojne mogućnosti da upotpune slobodno vreme upoznajući zemlju, Alpe, brojna švajcarska jezera, da iskuse brojne muzičke i umetničke festivale ili da se oprobaju u brojnim zimskim sportovima

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00