ElenaSimic.net

Studiranje u Austriji

Studiranje u Austriji


Austrija je država sa dugom tradicijom obrazovanja i kroz istoriju je bila jedan od glavnih studentskih centara u Evropi. Austrija je poznata po kvalitetnom obrazovnm sistemu, odličnim uslovima za studiranje i brojnim visoko cenjenim obrazovnim institucijama. U Austriji se nudi preko 2000 programa iz svih oblasti studija na više od 70 institucija visokog obrazovanja. Austrijski obrazovni sistem karakteriše duga tradicija i međunarodna reputacija za pružanje vrhunskog obrazovanja.

Opcije studiranja u Austriji

Postoje različite opcije studiranja u Austriji:

 • Kursevi nemačkog jezika
 • Osnovne akademske studije
 • Master studije
 • Doktorske studije

Uslovi za upis

Da bi se studenti upisali na studije u Austriji potrebno je da ispune uslove upisa koji su predviđeni za željeni program. Uslovi mogu varirati od nivoa studija, institucije i programa, ali generalno postoje 2 glavna uslova:

 • Akademski uslov – Akademski uslov znači da student mora imati minimalni propisani nivo obrazovanja koji je potreban za upis na studije. Minimum obrazovanja za upis na osnovne studije je završena srednja škola, za master studije, potrebno je završiti osnovne akademske studije, dok je za upis na doktorske studije potrebno imati završene master studije.
 • Znanje jezika – Austrija nudi programe koji se izvode na nemačkom i engleskom jeziku. Studenti moraju dokazati da imaju dovoljan nivo znanja jezika kako bi mogli bez problema da prate nastavu. Znanje jezika se dokazuje polaganjem međunarodno priznatog testa jezika. Za studije na nemačkom jeziku najpoznatiji testovi su TestDaF i DSH, dok su za studije na engleskom jeziku najpopularniji IELTS i TOEFL test. Ocena koja se traži može varirati od institucije, oblasti studiranja, nivoa studija i samih programa.

Pored ovih uslova za upis, na državnim institucijama studenti koji dolaze iz trećih zemalja moraju dokazati da je njihova diploma srednje škole, odnosno fakulteta dovoljna za upis na studije u Austriji. Neke obrazovne institucije mogu imati dodatne uslove, kao što je polaganje prijemnog ispita. Neke oblasti studija zahtevaju da student ima predznanje iz te oblasti, dok za neke umetničke programe student mora dokazati da ima sklonosti i talenta koji je potreban za uspešno pohađanje programa.

Za upis doktorskih studija, neki univerziteti zahtevaju da student ima pripremljen predlog teme istraživanja.

Procedura

Proces upisa se sastoji od 3 faze:

1. Savetovanje i planiranje

Kada student odluči da želi da upiše studije u Austriji, pre svega treba dobro da se informiše oko uslova upisa i vize, zatim procedure, kao i prava i obaveza koje ima kao međunarodni student. Potrebno je da istraži opcije i da donese odluku koja mu institucija i program odgovaraju. Za uspešan nastavak procedure neophodno je da dobro isplanira ceo proces, da napravi vremenski plan i da se detaljno posveti svim koracima kako bi uspešno i efikasno prošao kroz ceo proces.

2. Upis

Za uspešan upis na program, treba proveriti koji su propisani rokovi i koja je neophodna dokumentacija. Upis na studije u Austriji, upisni formular i potrebna dokumentacija se šalju online direktno obrazovnim institucijama. Studenti koji su primljeni na program, dobijaju ponudu koju treba da prihvate i plate depozit, kako bi osigurali svoje mesto na programu.

3. Pripremanje aplikacije i apliciranje za vizu

Po završetku upisa, studenti treba da se posvete pripremi i podnošenju aplikacije za vizu. Ovaj proces zahteva posvećenost, pažnju i uložen trud, kako bi se proces završio pozitivno. Student treba dobro da se upozna sa uslovima, načinom apliciranja i načinom na koji teče procedura kako bi mogao sve da isplanira i da na vreme završi sa procedurom.

Početak studija i rokovi za prijave

Akademska godina u Austriji je podeljena na dva semestra. Prvi semestar je jesenji koji počinje 1. oktobra. i traje do kraja januara, dok letnji semestar počinje 1. marta i traje do kraja septembra.

Studenti generalno mogu započeti studije na početku oba semestra, međutim to zavisi od obrazovnih institucija i same ponude programa. Po pravilu jesenji upisni rok je glavni i tada je veća ponuda programa širom Austrije.

Oni studenti koji žele da započnu svoje studije na jesen, poslednji rok za podnošenje upisa je 1. septembar, dok je za upis studija u letnjem semestru rok do 1. februara. Ipak neki univerziteti odstupaju od ovih pravila, pa se rokovi ranije zatvaraju. Savet studentima je da se upisu posvete što ranije, kako bi na vreme završili sa upisnom procedurom i mogli da se posvete procesu pripreme i podnošenja aplikacije za vizu.

Stipendije za studije u Austriji

Međunarodni studenti imaju niz mogućnosti za dobijanje stipendije koja im može pomoći da olakšaju troškove studiranja i boravka u Austriji. Stipendije za studente mogu dolaziti iz razičitih izvora, kao što su državne stipendije, stipendije koje dodeljuju obrazovne institucije, kao i stipendije privatnih organizacija i fondacija.

U Austriji se nudi raznovrsan izbor državnih stipendija koje su kreirane tako da su namenjne ili državljanima određenih država, ili za studije određene oblasti, ali ima i regularnih stipendija koje su namenjene svim međunarodnim studentima. Ove stipendije traju određeni broj meseci i dobijaju se u vidu mesečnih novčanih sredstava.

Obrazovne institucije u Austriji takođe nude određene stipendije za međunarodne studente ili istraživače kojima može da se umanji školarina ili da se dobiju u vidu finansijske pomoći za pokrivanje troškova života.

Brojne privatne organizacije i fondacije imaju programe stipendiranja studenata u Austriji. Ove stipendije su uglavnom namenske, odnosno namenjene su za studente određenih oblasti studiranja i uglavnom su u obliku novčanih sredstava koje studentima pomažu da pokriju troškove života u Austriji.

Studentska viza za Austriju

Studentima koji dolaze iz države članice Evropske unije, Evropske ekonomske zone ili Švajcarske i žele da studiraju u Austriji, nije potrebna studentska viza. Studenti ove kategorije koji planiraju studije koje su duže od 3 meseca, moraju da prijave svoj boravak u Austriji. Studenti koji dolaze iz trećih zemalja, a žele da studiraju duže od 3 meseca, moraju imati studentsku vizu, odnosno nacionalnu vizu D. Za one koji će se u Austriji zadržati duže od 6 meseci obaveza je da dobiju i boravišnu dozvolu koja im omogućava legalan boravak u Austriji.

Aplikacija za studentsku vizu, odnosno boravišnu dozvolu se podnosi lično. Zahtev može da se podnese u diplomatskoj misiji Austrije u zemlji odakle student dolazi, a može da se podnese i lično u Austriji, ukoliko student dolazi iz zemalja koje su pokrivene bezviznim režimom i omogućen mu je legalan ulazak u zemlju. Za uspešan ishod aplikacije, student treba da bude upisan na studije, da dokaže da je dobrog karaktera, da ima organizovan smeštaj i da je dovoljno finansijski stabilan da može da pokrije troškove studija i boravka u Austriji. Student može sam da prikaže finansijsku stabilnost, može imati sponzora koji će prikazati finansijsku garanciju ili može biti dobitnik stipendije koje pokriva troškove studiranja u Austriji.

Mogućnost rada

Studiranje u Austriji pored vrednog obrazovanja omogućava i sticanje radnog isksutva i unapređivanje veština. Međunarodni studenti imaju pravo da rade tokom studija i nakon završenih studija, uz određena ograničenja. Pored zaposlenja, prakse tokom studija predstavljaju dobar način da se primeni stečeno znanje i steknu profesionalne veštine.

Rad u toku studiranja

Međunarodni studenti u Austriji imaju pravo da rade 20 sati nedeljno tokom studija. Studenti koji dolaze iz drugih država članica Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske, sa izuzetkom Hrvatske, mogu da rade u Austriji bez drugih ograničenja. Studenti koji dolaze iz trećih zemalja i Hrvatske moraju imati radnu dozvolu kako bi mogli da se zaposle tokom studija. Za radnu dozvolu aplicira poslodavac. Studenti koji imaju obaveznu praksu nisu u obavezi da imaju radnu dozvolu kako bi odradili praksu. Zaposlenje ili stručna praksa tokom studija može biti odličan način da student zaista primeni ono što je naučio na studijama, da stekne ili unapredi veštine koje su potrebne za karijeru i da upozna stručnjake iz svoje oblasti koji mu mogu biti od velikog značaja za dalju karijeru.

Rad nakon završenih studija

Nakon završenih studija, svi međunarodni studenti imaju opcije za ostanak u Austriji. Studenti iz EU, EEZ i Švajcarske mogu da ostanu u Austriji bez ograničenja i pronađu posao. Studenti iz trećih zemalja imaju pravo da produže bravišnu dozvolu za dodatnih godinu dana kako bi pronašli poslodavca i aplicirali za Red-White-Red karticu koja im omogućava duži boravak u Austriji.

Prednosti studiranja u Austriji

 • Austrija nudi kvalitetne programe iz svih oblasti studija i diplome koji su cenjene širom sveta, kao i otvorenost za inovacije i savremena istraživanja
 • Iako je nemački jezik glavni jezik na kome se nude svi studijski programi, postoji sve veći broj programa koji se nude na engleskom jeziku
 • Austrija spada među povoljne destinacije studiranja, sa povoljnim školarinama na državnim institucijama i umerenim troškovima života širom zemlje
 • Kao neki od veoma popularnih destinacija za studiranje, austrijski gradovi nude živopisno multikulturalno okruženje i mogućnosti za povezivanje i upoznavanje sa ljudima iz celog sveta
 • Međunarodni studenti u Austriji mogu pod određenim uslovima da rade pola radnog vremena tokom studija, što može biti dobra opcija za sticanje vrednog iskustva i konekcija
 • Austrija nudi raznovrsne mogućnosti pored studiranja, od impresivne prirode i mogućnosti za sportske aktivnosti, naročito zimi, do bogatog kulturnog i društvenog sadržaja u gradovima širom Austrije
 • Austrija se rangira pri vrhu liste država sa najvišim nivoom kvaliteta života i bezbednosti

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00