ElenaSimic.net

Upis dece međunarodnih studenata u školu u Australiji

Upis dece međunarodnih studenata u školu u Australiji


Jedna od prednosti studiranja u Australiji, je to što studentska viza omogućava studentima da povedu sa sobom svoje članove porodice, partnera i decu. Članovi porodice se dodaju na studentsku vizu primarnog aplikanta i na taj način dobijaju mogućnost da putuju sa studentom i provedu u Australiji ceo period važenja vize. Studenti čija su deca školskog uzrasta, odnosno imaju 5 godina i više, moraju u Australiji pohađati osnovno ili srednje obrazovanje, sve u skladu sa uzrastom.

Uslovi za upis

Da bi dete moglo da se upiše u školu kao dependent member, odnosno na studentskoj vizi koja se dobija na osnovu roditelja potrebno je da se ispune sledeći uslovi:

 • deca koja imaju između 5 i 18 godina moraju biti upisani u školu ukoliko u Australiji borave 3 meseca i više
 • dete koje napuni 18 godina više ne može da bude dependent member na studentskoj vizi roditelja
 • da bi dete moglo da se upiše u školu, roditelj koji je student treba da je već upisan na svoj program
 • dete mora biti pokriveno porodičnim studentskim osiguranjem za ceo period važenja studentske vize

Procedura za upis

Procedura upisa u državne škole se ne razlikuje mnogo u zavisnosti od toga o kojoj državi ili teritoriji je reč.

Procedura upisa u školu započinje dok je dete još u svojoj zemlji, nakon što se roditelj upisao na studije, a pre nego što se podnese aplikacija za studentsku vizu.

Kod dece školskog uzrasta, uslov za dobijanje vize je to da se obavio prvi deo upisa u školu, onako kako ta država ili teritorija nalaže. Ukoliko se upisuje više od jednog deteta, za svako dete se odvojeno aplicira.

Procedura za državne institucije je takva da se popunjava upisni formular i sa potrebnom dokumentacijom šalje nadležnom organu na procesiranje. Za decu koja ispunjavaju uslov da na ovaj način budu upisana u školu će roditelj dobiti ponudu sa zahtevom da se plati prvi deo školarine. Po uplaćenim sredstvima roditelji dobijaju potvdu o upisu koja je neophodna kako bi se podnela aplikacija za studentsku vizu. Taj dokument potvrđuje da će dete biti upisano u školu u toj konkretnoj državi ili teritoriji i ne može se primeniti na druge. Ovim dokumentom se završava prvi deo procedure koji se obavlja van Australije.

Po dobijanju pozitivnog ishoda aplikacije za studentsku vizu i dolaska u Australiju, sledi drugi deo procedure upisa, kada roditelji treba da izaberu konkretnu školu i lično da upišu dete u školu.

Izbor škole može biti predmet određenih ograničenja. Najčešće je u pitanju ograničenje u koje škole se dete može upisati na osnovu mesta prebivališta, zatim broj slobodnih mesta u školama, dok negde postoje konkretna ograničenja da neke škole nisu dostupne za međunarodne studente, kao što su određene selektivne srednje škole, među koje spadaju poljoprivredne škole, takođe postoje i razredi osnovnih škola koji su dostupni samo domaćem stanovništvu što je slučaj u Novom Južnom Velsu. Uzimajući sve to u obzir roditelji treba dobro da istraže dostupne opcije i da donesu najbolju odluku za svoje dete na osnovu želja i mogućnosti.

Australijska prestonička teritorija je izuzetak jer se dete po utvrđenom planu upisuje u najbližu školu prema mestu prebivališta, ili u sledeću najbližu ukoliko su popunjeni kapaciteti.

Po odabiru škole treba kontaktirati školu i zakazati sastanak. Ukoliko kapacitet škole to dozvolja nadležna osoba će potvrditi upis popunjavanjem potvrde o upisu, koje roditelji dalje treba da proslede nadležnom organu preko kog su i započeli upis.

Po završetku procesiranja se školi izda potvrda da dete može da započne školovanje u toj instituciji.

Australijska prestonička teritorija i u ovom koraku predstavlja izuzetak jer se procedura upisa obavlja u celosti online po dodeljivanju konkretne škole gde će dete biti upisano.

Početak škole

Školska godina za osnovno i srednje obrazovanje u Australiji je podeljena na 4 terma. Prvi je u februaru, kada i počinje školska godina, zatim slede april, jul i oktobar.

Đaci mogu biti upisani u bilo koje doba godine i tada i započeti sa školovanjem.

Školarina

Većina učenika koji na ovaj način upisuju školu u Australiji plaćaju školarine koje su kreirane za međunarodne studente. U većini australijskih država izuzetak su studenti koji upisuju Postgraduate Research Program, odnosno istraživačke master programe i doktorske studije, deca ovih studenata su osobođena plaćanja školarine. Izuzetak je Severna teritorija gde svi studenti plaćaju školarinu. Drugi izuzetak predstavlja Zapadna Australija, gde su plaćanja školarine oslobođena i deca studenata koji studiraju Master by Coursework.

Takođe, deca nosioca stipendija mogu biti oslobođena od plaćanja školarine, ali ovaj uslov varira od države do države. U Novom Južnom Velsu i Kvinslendu se to odnosi na pune stipendije koje dodeljuju državni univerziteti, puna stipendija vlade Australije ili studenti koje sponzoriše Ministartsvo odbrane, dok se u Viktoriji to odnosi na studente koji imaju punu stipendiju australijske vlade. U Južnoj Australiji deca mogu biti oslobođena polovine školarine ukoliko su roditelji dobitnici takve državne stipendije, nije nužno da bude puna stipendija. U Severnoj teritoriji pojedini nosioci stipendija za doktorske studije u sporazumu s Univerzitetom Čarls Darvin mogu biti oslobođeni plaćanja školarine za dete.

Godišnje školarine variraju od države do države i zavise od sektora obrazovanja koje je primarni student upisao, kao i od uzrasta deteta. Školarine u privatnim školama su veće, dok se u državnim školama godišnje školarine kreću ovako:

 1. Novi Južni Vels – od 6.600 do 12.000 AUD
 2. Viktorija – od 10.170 do 15.100 AUD
 3. Kvinslend – od 12.200 do 15.000 AUD
 4. Australijska prestonička teritorija – od 12.200 do 17.200 AUD
 5. Južna Australija – od 6.400 do 7.600 AUD
 6. Zapadna Australija – od 14.575 do 18.980 AUD
 7. Tasmanija – 7.500 AUD
 8. Severna teritorija – od 6.400 do 8.000 AUD

Agencija za studiranje u inostranstvu Future Option nudi pomoć prilikom vođenja kompletnog procesa odlaska na studije u Australiju. Agencija vodi proces upisa za studente, a za one studente koji odlaze sa porodicom i imaju decu školskog uzrasta pomaže i vodi i ove procedure upisa.

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00