ElenaSimic.net

Poslovno putovanje u Australiju sa biznis turističkom vizom

  • Početna
  • /
  • Blog
  • /
  • Poslovno putovanje u Australiju sa biznis turističkom vizom

Poslovno putovanje u Australiju sa biznis turističkom vizom


Ukoliko vam se ukaže potreba i prilika da poslovno putujete u Australiju, u nastavku ovog teksta očekuju vas detaljnije informacije koje će vam pomoći da spremni uđete u proces pripreme svog putovanja.

Biznis turistička viza

Viza koja vam omogućava ovu vrstu putovanja jeste biznis turistička viza (Visitor Visa - potklasa 600 - Biznis strim). Zahvaljujući ovoj vizi možete sklapati poslovne dogovore, pregovarati sa poslovnim partnerima, sprovoditi aktivnosti u ime zvaničnih institucija i učestvovati na sajmovima, konferencijama i seminarima za koje nećete biti plaćeni.

Bitno je da znate da vam ova viza ne omogućava da radite ili pružate bilo kakve usluge u ime pravnog lica koje svoje sedište ima u Australiji, ili pak da prodajete svoju robu ili pružate usluge direktnim potrošačima.

Biznis turistička viza potklase 600 (Biznis strim) je privremena viza i omogućava vam da u Australiji provedete onaj period koji je na njoj naznačen. Ovaj tip turističke vize se ne može produžiti, niti omogućava uključivanje većeg broja aplikanata, već se za svaku osobu koja putuje mora podneti zasebna aplikacija.

Priprema aplikacije za vizu i takse

Taksa koja se plaća prilikom podnošenja ove vrste aplikacije trenutno iznosi 190AUD, a vreme potrebno za njeno procesiranje prema zvaničnim podacima je oko 14 dana.

Aplikacija se priprema i podnosi online, a sama viza je elektronska, što ovaj proces čini efikasnijim i jednostavnijim.

Agencija Future Option je usko specijalizovana za pripremanje ove aplikacije i može vam pružiti podršku i pomoć prilikom pripreme ovog tipa aplikacija, a sam proces pripreme u proseku traje između 7 i 10 dana.

U vaše prekookeanske poslovne uspehe ulažemo naše dugogodišnje iskustvo i stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja.

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00