ElenaSimic.net

Nova pravila za rad međunarodnih studenata u Australiji tokom i nakon studija

  • Početna
  • /
  • Blog
  • /
  • Nova pravila za rad međunarodnih studenata u Australiji tokom i nakon studija

Nova pravila za rad međunarodnih studenata u Australiji tokom i nakon studija


Vlada Australije donela je još jedan set olakšica za međunarodne studente i one će stupiti na snagu 1. jula 2023. godine. Ove olakšice odnose se na broj radnih sati tokom studija i na trajanje Temporary Graduate Vize.

Mogućnost da rade duže tokom i nakon studija predstavlja obostranu korist, kako za studente, tako i za australijsku ekonomiju. Ova nova pravila stvaraju studentima više mogućnosti za sticanje radnog iskustva, kao i finansijsku potporu u toku i nakon studiranja, što će uticati i na rast popularnosti Australije kao studentske destinacije.

Produžetak radnih sati tokom studija

Vlada je donela odluku o promeni radnih sati za međunarodne studente u Australiji, čime će radno vreme od 40 sati na dvonedeljnom nivou koje je do sada omogućavala studentska viza, biti povećano na 48 sati. Odluka će stupiti na snagu od 1. jula 2023. godine, kada prestaje privremena mogućnost neograničenog rada za međunarodne studente koja je trenutno na snazi. Ovo skromno povećanje radnih sati je od velikog značaja za studente jer im olakšava finansijsko izdržavanje i omogućava im da steknu dragoceno radno iskustvo, ali i da doprinesu privredi Australije i potrebama za radnom snagom.

Produžetak trajanja Temporary Graduate Vize

Takođe, počevši od jula ove godine određene diplome će doneti studentima pravo da po završetku studija rade još 2 dodatne godine.

Na zvaničnom sajtu Imigracione službe Australije objavljena je lista diploma tj. deficitarnih zanimanja na koje će se odnositi ove izmene: https://www.education.gov.au/extended-poststudy-work-rights-international-graduates/resources/list-occupations-and-qualifications-eligible-poststudy-work-rights-extension. Akcenat je stavljen na zanimanja koja su Australiji najpotrebnija, a neka od njih su iz zdravstvenog, obrazovnog, inženjerskog i poljoprivrednog sektora. Potrebe za određenih zanimanjima razmatraće se na godišnjem nivou i ažurirati u skladu sa tržišnim potrebama.

Ako zvanja koje će studenti steći nisu na ovoj listi, to znači da će za BA diplome moći da dobiju Temporary Graduate vizu na 2 godine, a 3 godine za diplome MA studija. Ovi trenutni okviri biće povećani za deficitarna zanimanja za dve godine, što će produžiti prava na rad nakon studiranja sa:

  • 2 na 4 godine za određene BA diplome
  • 3 na 5 godina za određene MA diplome
  • 4 na 6 godina za sve PhD diplome, bez obzira na oblast studiranja

Postojeći uslovi za Temporary Graduate Vizu za regionalnu Australiju gde studenti imaju pravo na dodatnu godinu trajanja ove vize nastaviće da važe, a tamo gde studenti ispunjavaju kriterijume deficitarnih zanimanja biće povećani za još dve godine.

Diplomci koji ispunjavaju potrebne kvalifikacije i imaju važeću Temporary Graduate Vizu do 1. jula 2023. godine ili koji apliciraju za Temporary Graduate vizu posle 1. jula 2023, biće razmotreni za produžetak od dve godine. Dok diplomci čija viza ističe pre 1. jula 2023. godine mogu da podnesu zahtev za produženje svojih radnih prava.

Više informacija o ovim merama dostupno je na sledećem linku: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485/

Izvor: Budi Kengur

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00