Nosioci vereničke vize podobni za izuzetak od trenutnih restrikcija za ulazak u Australiju

  • Početna
  • /
  • Blog
  • /
  • Nosioci vereničke vize podobni za izuzetak od trenutnih restrikcija za ulazak u Australiju

Nosioci vereničke vize podobni za izuzetak od trenutnih restrikcija za ulazak u Australiju


Imigraciona služba Australije je 18. avgusta 2021 dodala nosioce vereničke vize kao podobnu kategoriju za individualno izuzeće od trenutnih restrikcija za ulazak u Australiju.

Naime aplikanti koji su aplicirali za Prospective Marriage vizu (podklasa 300) pre 18. avgusta 2020. godine i čija je aplikacija odobrena, moći će da apliciraju i da se razmotre za individualno izuzeće od trenutnih restrikcija za putovanje u Australiju.

Uslovi da bi bili razmotreni za izuzeće su:

  • da imaju odobrenu vizu podklasu 300
  • da su podneli aplikaciju za Prospective Marriage vizu bar 12 meseci pre podnošenja zahteva za izuzeće
  • da podnesu zahtev za izuzeće online, putem zvaničnog sajta imigracione službe, najranije 2 meseca, a najkasnije 2 nedelje pre planiranog putovanja
  • prilkom podnošenja zahteva za izuzeće, nosioci vereničke vize treba da dostave dokaz da ispunjavaju sve uslove da budu razmotreni za izuzeće tj. za ulazak u Australiju.

Agent Elena Simić, direktor agencije Future Option, koja se bavi posredovanjem za partner i vereničke vize, navodi da su u proteklom periodu aplikanti koji su podneli zahtev za vereničku vizu bili u nezavidnom položaju jer sa početkom pandemije i zatvaranjem granica Australije, odužilo se i procesiranje ovih aplikacija.

Zatim kada se procesiranje nastavilo i kada je imigraciona služba Australija krenula da izdaje ove vize početkom 2021. godine, nosioci vereničke vize (podklasa 300) nisu imali pravo na automatsko izuzeće od trenutnih restrikcija za ulazak u Australiju, kao što je to slučaj sa nosiocima partner vize, pa je veliki broj nosioca ove vize ostalo u neizvesnosti i nisu mogli da se pridruže svojim partnerima u Australiji.

Nove izmene nose velike olakšice za ovu kategoriju ljudi, koji će napokon moći da otputuju u Australiju i da budu sa svojim partnerima.

Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00