ElenaSimic.net

Master studij na Novom Zelandu

Master studij na Novom Zelandu


Master studiji su u ponudi na univerzitetima, ali i na pojedinim državnim i privatnim koledžima.

Prednosti pohađanja master studija na Novom Zelandu

  • Na master studijima novozelandskih univerziteta studenti se uče kroz istraživačke projekte razvijati i primjenjivati kritičko i analitičko mišljenje, a kvalifikacije koje steknu na studijima visoko su cijenjene svuda u svijetu
  • Sa studentskom vizom, kao student Taught Master programa, imate mogućnost raditi part-time poslove (do 20 sati tjedno) dok traju semestri, a za vrijeme praznika i puno radno vrijeme. Kao student Research Master programa imate mogućnost raditi puno radno vrijeme preko cijele godine
  • Uz vašu studentsku vizu i vaš partner/ica može raditi isto radno vrijeme koje vrijedi i za vas
  • Nakon završenog studija, uz Post-Study Work vizu, imate mogućnost određeno vrijeme živjeti i raditi na Novom Zelandu, a nakon toga kvalificirati se i za stalni boravak

Važne informacije i uvjeti za master studije na Novom Zelandu


Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vrijeme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00