Radna viza za Australiju

Radna viza za Australiju


Australijska 457 viza je najpoznatija privremena radna viza koja omogućava poslodavcima da sponzorišu radnike iz inostranstva za neke deficitarne pozicije. 457 viza je trenutno najčešća viza za zapošljavanje inostranih radnika.

Viza 457 može da se izda najviše na četiri godine i radno iskustvo stečeno u Australiji na ovoj vizi  može vas dovesti do trajnog boravka u Australiji kroz sponzorstva od strane poslodavca ili preko programa migracije za kvalifikovane radnike.

Postoji tri koraka u procesu apliciranja za vizu:

  • Sponzorstvo Poslodavci mora da dobiju odobrenje da sponzorišu i regrutuju radnike iz inostranstva. Kada je sponzorstvo odobreno, to važi tri godine i omogućava poslodavcima da nominuju neograničen broj radnih pozicija u ovom periodu.
  • Nominacija Poslodavci moraju da nominuju svaku poziciju koju žele da popune radnicima iz inostranstva. Nominacija se mora odnositi na neku od deficitarnih zanimanja u Australiji na dugoročnoj (MLTSSL) ili kratkorocnoj listi (STSOL) deficitarnih zanimanja.
  • Apliciranje za vizu Nominovani radnici iz inostranstva mora da apliciraju za 457 vizu da bi ušli u Australiju. Aplikanti ove vize mora da dokažu da su kvalifikovani za nominovanu poziciju i da im bude ponuđena plata koja nije manja od one naznačene u nominaciji.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Bitne informacije o radnoj vizi za Australiju


Adresa

Poslovni centar Eurocentar
Makedonska 30, Beograd 11000

Radno vreme

Pon-Pet: 09:00 - 17:00