Студентска виза за Германија

Студентска виза за Германија


Дали ви треба студентска виза за студирање во Германија зависи од земјата од каде доаѓате. На студентите кои доаѓаат од земји-членки на Европската унија, Европската економска област и Швајцарија не им е потребна студентска виза за студирање во Германија. Студентите кои доаѓаат од трети земји и сакаат да се запишат на студии кои траат подолго од 3 месеци мора да имаат соодветна виза, а по пристигнувањето во Германија, мора да аплицираат за дозвола за престој која им дава право да престојуваат во оваа земја.

Постапката за аплицирање и добивање на студентска виза бара време, посветеност и внимателна подготовка. Со долгогодишното искуство во работата со студенти и мојата стручност, можам да ви пружам поддршка и помош во текот на целата процедура, од уписот на студии во Германија до аплицирањето за студентска виза.

Работење во текот на студирањето

 • Студентската виза за Германија им овозможува на студентите да работат за време на студиите
 • Студентите кои доаѓаат од ЕУ/ЕЕЗ и Швајцарија можат да работат 20 часа неделно и не им е потребна работна дозвола
 • Студентите од трети земји можат да работат 120 дена во годината полно работно време или 240 дена пола работно време
 • Студентите кои посетуваат јазичен курс можат да работат само за време на празниците и доколку добијат дозвола од Федералната агенција за вработување и Канцеларијата за странци

Процедура

 • Советување и избор на образовна институција и студиска програма
 • Подготовка на уписната документација и упис
 • Добивање на понуда од страна на образовната институција
 • Прифаќање на понудата и добивање потврда за упис
 • Аплицирање за студентска виза и подготовка за пат

Предности на студентската виза

 • Можност за стекнување квалитетно образование и светски призната диплома
 • Можност за работа за време на студиите и стекнување драгоцено работно искуство
 • Можност за усовршувањее или учење на германскиот јазик
 • По студирањето, студентите можат да ја продолжат дозволата за престој на период до 18 месеци со цел да најдат работа и да аплицираат за работна виза
 • Можност да стекнете уникатно студентско искуство во странска земја

Услови за добивање на студентска виза за Германија

 • Да сте запишани на студии на образовна институција во Германија
 • Да имате соодветен степен на образование
 • Да имате доволно ниво на познавање на германскиот или англискиот јазик, во зависност од тоа на кој јазик ќе студирате
 • Да сте финансиски способни да ги покриете трошоците за студирање и престој во Германија. Доколку студентот покаже средства, потребно е да е отвори блокирана сметка во Германија на која се уплаќаат потребните средства за гаранцијата и која може да се користи во ограничен обем секој месец во Германија
 •  Да докажете дека вашиот мотив е привремен престој во Германија
 • Да имате соодветно здравствено осигурување

Студирање во Германија

Германија нуди голем избор на високо квалитетни студиски програми од сите области на студии. Сите програми се нудат на германски јазик, а бројот на програми понудени на англиски јазик расте. Дипломите и квалификациите од Германија се високо ценети и почитувани низ целиот свет, што е една од причините зошто Германија е една од најпопуларните студентски дестинации во Европа.

Опции за студирање во Германија

Постојат различни опции за студирање во Германија:

 • Курс по германски јазик
 • Основни академски студии
 • Мастер студии
 • Докторски студии

Адреса

Бизнис центар Евроцентар
Македонска 30, Белград 11000

Работно време

Пон-Пет: 09:00 - 17:00

Е-пошта

contact@elenasimic.net