Elena Trajanova

Elena Simić

Agent za studiranje i odlazak u Australiju


Usluge koje pružam:

  • Stručna pomoć pri odabiru studijskog programa i obrazovne institucije
  • Upis na studije
  • Savetovanje i pripremanje aplikacije za studentsku vizu
  • Stručna pomoć oko pripremanja aplikacije za turisticku vizu
  • Stručna pomoć oko pripremanja aplikacije za partner vizu

Tržišta koja pokrivam:

Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora